II. ZÁHADY Z BIBLIE


VÝBER NIEKOĽKÝCH NEZMYSLOV Z BIBLIE

Stretnutie Mojžiša s Bohom v horiacom kríku

Pravdepodobne sa jednalo o jednu z miestnych kuriozít:

- tzv. Eliášov oheň - výboj atmosferickej elektriny prejavujúci sa svetielkovaním;

- alebo vzplanutie prchavých silíc vypaľovaných rastlinami.


Mojžiš a Áron pred faraónom

Biblia v tomto prípade predkladá ukážkový príklad prístupu k zázrakom. Zázraky považuje za posvätné ak ich robí Boh, ale ak to isté dokáže čarodejník, je to pôsobenie nečistých síl. Mojžiš s Áronom v mene Boha premenili palicu na hada, vodu rieky na krv, zoslali na Egypt žaby, komáre a jedovaté muchy. To isté vzápätí dokázali aj faraónovi čarodejníci. Aký je potom rozdiel medzi božou a démonickou silou? V tomto prípade ten, že Áronov had zhltol hadov čarodejníkov. Keď Mojžiš s Áronom premenili všetku vodu v jedinej egyptskej rieke na krv tak, že "krv bola v celej egyptskej krajine", potom "egyptskí zaklínači so svojimi čarami urobili to isté" (Ex, 7.21 - 22). Ale čo vlastne premieňali egyptskí čarodejníci na krv, keď už vody nebolo? Aj táto skutočnosť dokazuje, že v Biblii je plno......- povedzme slušne - nezrovnalostí.


Desať egyptských rán trochu inak

- K populačnej explózii žiab dochádza v Egypte v septembri, a len vďaka vtákovi ibis nedosahuje žabia populácia biblickej podoby.

- Na premnožené a hynúce žaby potom sadajú muchy a komáre (teda ďalšie pohromy, ktoré uvádza biblický text) a táto háveď následne prenáša nákazlivé choroby na ľudí a dobytok.

- Biblické ochorenia - hnisavé vredy apod. - možno podľa uvedených symptómov diagnostikovať ako mor.

- Níl (zásluhou mikroorganizmov) pri dosiahnutí najvyššieho stavu hladiny dostáva červenú farbu (krv), a voda sa môže stať nepitnou prirodzenou príčinou.

- Kobylky sú v týchto končinách úplne obvyklou pohromou,

- a "tma po celej krajine" nastáva vždy, keď Egyptom vanie od púšte horúci vietor chamsín. Prudký vietor zvíri piesok, a cez tento rozsiahly oblak (často nad celou krajinou) neprenikne slnečné svetlo. Nastáva prítmie, ale môže dôjsť aj k úplnej tme.


Pochod púšťou

Pochod Židov púšťou do zasľúbenej zeme môžeme smelo zaradiť medzi zázraky. Pokúsme sa uvažovať logicky (aj keď to pán farár nemá rád). Podľa Biblie odišlo z Egypta s Mojžišom 603 550 "všetkých bojaschopných Izraelitou od dvadsiateho roku nahor" (Nm, 1.45).

- Už toto číslo je nezmyslom, pretože samotný faraón Ramzes II. mal k dispozícii v tom čase iba necelých 20 000 vojakov (podľa toho by skôr museli utekať Egypťania ako Židia - znalci odhadujú, že púšťou sa vydalo okolo tri až päťtisíc pútnikov).

- Keby sme sa však držali Biblie a verili, že len židovských vojakov bolo skutočne vyše 600 000, museli by sme k nim pripočítať ešte levitov, ktorí mali kňazské a nie vojenské funkcie, ženy, deti a príslušníkov iných kmeňov, ktorí sa k Izraelitom pridali; "s nimi šlo aj mnoho všelijakého ľudu" (Ex 12.38) a vyšlo by nám, že z Egypta muselo odísť okolo 3-4 miliónov ľudí. Kolónu však tvorili nielen ľudia, ale aj "ovce a statok, stádo veľmi veľké" (Ex 12.38).

- Stratégiu presunu takejto kolóny púšťou by ťažko zvládol aj najskúsenejší generál v dnešných podmienkach a s dnešnou technikou, vrátane družicovej navigácie.

- Na úplnej rovine by takáto kolóna mohla mať aj 100 členné rady. Ibaže od Egypta až po Červené more a Sinajskú púšť sa tiahnú močiare, pahorky a úžiny, kde by sa kolóna musela zúžiť, tvorili by sa zápchy a následne nepredstaviteľný a hlavne nezvládnuteľný chaos (a čo neuveriteľný prechod cez more, aj keď zázrakom vyschlo...?).

- Väčšinou by sa muselo ísť nanajvýš v desaťstupoch. Ak by sme počítali vzdialenosť medzi radmi jeden meter, vyšla by nám kolóna (bez dobytka) dlhá 400 kilometrov. Pripočítajme ešte dobytok...

- Takáto masa sa skutočne nemusela vyhýbať nepriateľským Filištínčanom a celé roky putovať okľukami púšťou, ale mohla ich na svojej, necelých 200 kilometrov dlhej trase pozdĺž pobrežia (taká je zhruba skutočná vzdialenosť medzi Egyptom a cieľom cesty) jednoducho rozdupať a zrovnať so zemou. Ešte stále ma chcete presviedčať, pán farár?


Koľko Židov bolo vlastne v Egypte? Boli tam vôbec?

Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by sa časovo zhodovali s udalosťami opísanými v Starom zákone o pobyte Židov v Egypte a potvrdili ich. Nenašiel sa jediný papyrus, jediný nápis na hrobkách a stenách pyramíd, jediná tabuľka asýrsko-babylonského pôvodu s klinovým písmom, jediný dokument, ktorý by sa zmieňoval o pobyte Židov v egyptskom zajatí, alebo o ich oslobodení z neho.

Podľa Biblie sa Židia v Egypte intenzívne množili. Museli teda aj umierať, avšak archeológovia nenašli ani jeden židovský cintorín alebo aspoň pozostatky mŕtvych Židov. Ani v údolí Gesen, ani inde v Egypte. Buď teda neexistujú, alebo ak aj takéto pohrebiská v Egypte boli, nebolo ich veľa. Je to ďalší dôkaz, že Biblia je výplodom mytologickej fantázie.

Aj keď pripustíme, že pochodu sa zúčastnilo cca 3000 ľudí, koľko ich zostalo, keď Biblia tvrdí, že ich 3000 povraždili len za postavenie pohanskej modly počas Mojžišovho pobytu v spoločnosti Boha na hore Sinaj... Ale takmer všetko, čo Biblia obsahuje je zveličené, prikrášlené a nemá reálne vysvetlenie.


Zúrivý Mojžiš rozbíja "ústavu" a kňazi na pokyn boží vraždia 3000 ľudí

Kým Boh odovzdával na kopci Mojžišovi príkazy, dole na jeho úpätí sa stal ďalší "zázrak". Izraelský ľud donútil veľkňaza Árona postaviť zlaté teľa (pohanskú modlu) a začal ho uctievať. Rozzúrený Boh chcel najprv vykynožiť celý národ, no vyslyšal Mojžišove prosby. Rozkázal mu však potrestať vinníkov, a tak Mojžiš zišiel dolu a "ho pochytil hnev, odhodil z rúk tabule a roztrieskal ich na úpätí vrchu" (Ex 32,19). Potom kňazi (leviti) na jeho rozkaz pozabíjali "do tritisíc mužov" (Ex 32,28). Na nových doskách Boh potom dáva Mojžišovi poučenia, týkajúce sa takmer výhradne kultu. Posledné takéto prikázanie znie: "Nevar kozľa v mlieku jeho matere!" (Ex 34,26).


Nezabiješ!

Ako vidieť, Mojžiš ešte len doniesol "desatoro" a už ho nielen rozmlátil od zúrivosti, ale spolu s Bohom (...na príkaz boží) ešte "zahorúca" porušili jeden z jeho zákonov - nezabiješ! Dokonca za masaker na 3000 mužoch dostali kňazi od Mojžiša takúto pochvalu: "Dnes ste zasvätili svoje ruky Pánovi - veď každý bol proti svojmu bratovi - a preto dnes ste požehnaní!" (Ex 32,29). No hnus!

Záhadou je aj to, ako si sám Boh vykladá tento svoj vlastný zákon. Posúďme spolu iba zopár prípadov:

"...dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za hrču." (Ex 32,23-25)
"Ten, kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí sám zomrieť." (Ex 21,12)
Ak býk pokole človeka tak, že zomrie, a "ak býk už predtým klal a majiteľ, hoci bol na to upozornený, nedozrel naň, ak zmárnil muža alebo ženu... aj jeho majiteľ musí zomrieť" (Ex 21,29)
"Kto zločinne a úkladne zabije svojho blížneho, aj od môjho oltára ho odtrhni, aby bol usmrtený." (21,14)

Smrť je však za hocičo:

- ak mladomanželka nie je panna,
- za udretie alebo zlorečenie niektorého zo svojich rodičov,
- za porušenie sobotňajšieho odpočinku,
- za porušenie hocijakého božieho zákazu.

Takúto "vymoženosť" však majú len spoluveriaci. Na príslušníkov iných národov sa neberie ani len minimálny ohľad; Starý zákon nielenže pripúšťa, ale priamo vyžaduje hromadné vraždenie slovami: "treba ich vyhubiť!".

A čo náš "ľudomil" Mojžiš - podľa Biblie "tichší ako všetci ostatní ľudia na svete" (Nm 12,3)? Ako ten dodržuje desatoro? Po bitke veliteľom vojsk vyčítal: "Prečo ste nechali na žive všetky ženské osoby?...Pobite všetkých chlapcov a povraždite aj všetky ženy, ktoré už obcovali s mužom. Ale všetky mladé devy, ktoré ešte neobcovali s mužským, nechajte si nažive pre seba!" (Nm 31,15; 17;18). Čo vy na to, pán farár?


Prepelice v Mojžišovom tábore

Prepelice (ktoré podľa Biblie Boh poslal putujúcim Židom, aby sa nimi prejedli, a tak ich potrestal) sú v púšti bežným úkazom. Každý skúsenejší ornitológ dnes vie, že po prelete Stredozemného mora z Európy do Afriky a Arabských krajín tieto vtáky možno chytať do rúk, také sú unavené. Avšak blud, že bolo nimi nakŕmených množstvo ľudí tak, aby sa dokonca prejedli, mohol vzniknúť iba v hlavách rozprávačov tejto legendy...


Získanie vody zo skaly úderom palice

Tento jav si už dnes vieme spoľahlivo vysvetliť: keď domorodci udrú do skaly, ktorá ukrýva vodu, a ak je táto skala vápencovým útvarom, potom sa hornina skutočne rozpadne a vydá prameň. Potvrdili to aj britskí koloniálni vojaci. Ak Mojžiš, ktorý pred cestou svojich súkmeňovcov prežil na tejto púšti štyridsať rokov, pravdepodobne tento jav musel poznať.


Zničenie Kóracha a 250 vzbúrencov

Týchto Židov, ktorí sa postavili proti Áronovi mohlo zahubiť aj zemetrasenie.


Burácajúci Sinaj zahalený mrakom a mrak, ktorý ukazoval Židom cestu

Pravdepodobne sa jedná sa o čisto vulkanický jav.


Vyschnutie Rákosového mora

Kým mrak zdržal nepriateľa, Mojžiš zdvihol palicu a more vyschlo, aby Židia mohli prejsť. Pri obrovskej zhovievavosti uveriť tomu sa kľudne mohlo jednať aj o výsledok už spomínanej sopečnej činnosti a zemetrasenia.


Prechod Jordánu suchou nohou

Podľa arabského podania došlo k podobnému úkazu aj v roku 1267 -podmytá skala sa zrútila do riečišťa a Jordánu trvalo celých desať hodín, než si voda prerazila novú cestu.


Dobytie Jericha trúbami

Zrútenie múrov Jericha zvukmi trúb je hlúposťou aj z historického hľadiska, pretože v uvádzanom čase Jericho nebolo už vôbec opevnené. Dobrých sto rokov pred príchodom Židov spomínané múry zbúrali Hiksósovia. V 13. - 12. st. pred n. l. mali múry mesta už iba základy. Ale toto predsa vedia aj cirkevní komentátori Biblie, však pán farár?


Mesiac a slnko sa zastavili na Jozueho príkaz

Tak tejto "konine" snáď veríte iba vy, pán farár!


Archa zmluvy - kto sa jej dotkol, odpadol (okrem levitov)

Ak by aj vôbec nejaká archa existovala, mohlo sa jednať o statickú elektrinu! - podľa jej biblického opisu pôsobila ako prirodzený kondenzátor --- bola z dobrého vodiča (zo zlata) a leviti ju mohli nosiť len v ochrannej obuvi (bolo to ich tajomstvo?).


Prorokovi Eliášovi vzbĺkla obeť plameňom

Keď súťažil s pohanskými mágmi, jeho obeť mohla vzplanúť len preto, že svojho vola nepolieval vodou, ale naftou z niektorého blízkeho žriedla.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com