"Vesmírní lidé"


Bratislava bola v posledných týždňoch zahltená desiatkami plagátov a bilbordov pozývajúcich na stretnutie s našimi priateľmi z kozmu – Vesmírnymi ľuďmi. Ich sugestívne odkazy sú nám dôverne známe i z elektronickej pošty, ktorú ich propagátori hromadne rozosielajú. Aké nové obzory sa nám otvoria, ak doprajeme sluchu Ivovi Aštar Bendovi, vodcovi česko–slovenských kontaktérov?


Scenár

Niekoľko desiatok kilometrov nad povrchom zemegule sa vznáša asi stotisíc vesmírnych korábov. Na ich palubách sú ľudia - Vesmírni ľudia, ktorí sú na omnoho vyššom stupni vývoja a uvedomenia než pozemšťania. Ide o poloduchovné bytosti, ktoré žijú desaťtisíce rokov. Majú pamäť prepojenú do minulých životov a kedysi žili podobne ako my. Vesmírni ľudia nemajú náboženstvo, pretože priamo spolupracujú s Bohom (Prvotným Stvoriteľom všetkého a všetkých). Pre svoje nasadenie za vec Dobra sa nazývajú aj Sily svetla. Ich flotila i oni sami sú "jemnohmotní", preto pre nás a naše "hrubohmotné" technológie neviditeľní a nezaznamenateľní.


image


Napriek tomuto hendikepu máme možnosť tieto bytosti uvidieť. "Naše lode sú vašimi loďami", hovoria Vesmírni ľudia. Stačí len, keď budeme spolupracovať, očistíme sa od negatívneho myslenia, zlého čítania a médií (erotika, násilie), nebudeme jesť mäso (alebo len minimálne - mäso je zdrojom hrubých vibrácií, domáce zvieratá sú totiž relatívne vysoké duchovné bytosti) a budeme mať radi seba, druhých, zvieratá i planétu. Po prosbe k Stvoriteľovi potom nadviažeme skrze duchovnú srdcovú čakru kontakt s Vesmírnymi ľuďmi. Budeme s nimi nielen hovoriť, čakajú nás i návštevy lietajúcich tanierov spojené s dvadsaťhodinovými školeniami (napr. o pilotáži vesmírnych lodí). Inštruktáže prebiehajú väčšinou v noci a kontaktér (osoba kontaktujúca Vesmírnych ľudí) zmizne z postele len na hodinu; v lodiach mimozemšťanov totiž čas beží 20-krát rýchlejšie než na Zemi.


image


Od Vesmírnych ľudí sa pozemšťania dozvedajú, že Modrá planéta je v ohrození. Na Zemi získali prevahu sily temna - pseudotvorcovia a takzvaní "ještírci" (jašteríci). S nimi sa stretávame napríklad pri pozorovaní UFO a pri peripetiách s takzvanými ufónmi. Negatívne bytosti ovplyvňujú mocipánov tohto sveta a šíria medzi ľuďmi neslobodu - predtým za pomoci vojen a totalitných štátov, dnes predovšetkým prostredníctvom čipovej totality. Zlé sily ovládajú vyše 90% myslenia drvivej väčšiny ľudstva (92% populácie). Zlá energia sa na ľudstvo vysiela z antén pod povrchom Mesiaca. Šíri sa médiami, ktoré tvrdohlavo odmietajú svetelné posolstvo a naďalej klamú obyčajných ľudí a manipulujú nimi, ako aj prostredníctvom programov všetkých čipových systémov. Z pozemšťanov sa stali bábkoľudia. (Ešteže vesmírni priatelia vybudovali anténny systém na zmenu na povrchu Mesiaca; ten smerom k nám šíri pozitívne vlny!) Samotná planéta Zem, taktiež živá bytosť, už nechce byť zahltená hrubými vibráciami, ktoré šíria ľudia v moci temných síl (hoci len negatívnymi myšlienkami) a bráni sa prírodnými katastrofami. Situácia je kritická.


Osoby a obsadenie

imageHlavným hovorcom česko-slovenských kontaktérov a autorom ich internetových stránok je Ing. Ivo Aštar Benda (nar. 1961 v Olomouci). Sám o sebe tvrdí, že je "princ z rozprávky O šípkovej Ruženke, ktorý prišiel oslobodiť zakliate kráľovstvo. Pochádza z Nebeského kráľovstva, má milión životov v ľudskom tele a jeho brnením je láska nebeská, čistá ako napadnutý sneh. Je narušiteľom ovládacieho pseudosystému pseudotvorcov a ďalších entít čiernych tričiek, teda jašteričieho pseudosystému na planéte Zem."

Benda mal záujem o mimozemšťanov už od detstva. Po roku 1989 o nich začal čítať a na základe asi päťdesiatich kníh si urobil obraz o štruktúre civilizácií vo vesmíre. Oceňuje zvlášť diela švajčiarskeho kontaktéra Eduarda Alberta Meiera, ktorý sa osobne stýkal s Plejáďanmi, publikáciu Hovory s Bohom od Nealea D. Walscha, alebo opisy interiérov vesmírnych lodí George Adamskiho.

Benda pracoval ako kontrolór kvality v mladoboleslavskej škodovke, roku 1998 však opustil svoje zamestnanie, medzi meno a priezvisko si vložil priezvisko Aštar a na plný úväzok sa venuje spolupráci s priateľmi z vesmíru.

Svoju úvodnú prednášku o Vesmírnych ľuďoch Benda v Olomouci zorganizoval už 27. septembra 1997, teda len dvadsať dní po prvom údajnom rozhovore s Vesmírnymi ľuďmi (7. 9. 1997). V prvých troch rokoch misionárskej činnosti usporadúval Benda v českých aj slovenských mestách asi 50 prednášok ročne, neskôr frekvencia vystúpení poklesla a zatiaľ posledná prezentácia, ktorá sa konala 19. novembra 2005 v Bratislave v hoteli Spirit, mala poradové číslo 208. Roky strávené komunikáciou s mierumilovnými mimozemšťanmi Benda vložil do deviatich dielov knihy Rozhovory s poučením od mojich priateľov z vesmíru. Dnes ako svoju trvalú adresu uvádza slovenské mesto Martin.

Najdôležitejšou osobnosťou Vesmírnych ľudí je Aštar Šeran - duchovná bytosť vyššieho vedomia, pochádzajúca z vysokej duchovnej spoločnosti v 5. dimenzii planéty Nirbua (Venuša v 3. dimenzii). Je veliteľom veľkej vesmírnej flotily desiatich miliónov materských lodí a 250 miliónov anjelov svetla z ich posádok. Jeho vodcovský stan je na vesmírnej stanici Šáre starej asi milión rokov s rozmermi 42 krát 12 kilometrov.


image
Ashtar Sheran


Aštar má ženu Ester a najstaršieho syna Izáka. Jeho duch sa inkarnoval do urastenej postavy - meria vyše dvoch metrov, no keďže ide o telo polohmotné, váži len 18 kg v 5. dimenzii. Hoci je Aštar už 28-tisíc rokov starý, podľa vzhľadu tváre mu ľudia odhadujú vek len 18 rokov priemerného pozemšťana. Má zelenomodré intenzívne žiariace oči. Benda ho nazýva "kozmickým strážcom a krásnym priateľom, z ktorého vyžaruje láska, múdrosť, pokora, trpezlivosť, ale aj prísnosť a zodpovednosť", a dodáva: "Objatie s touto krásnou bytosťou je jedinečný a nezabudnuteľný zážitok, ktorý vás, milí čitatelia, dovedie až k plaču."

Okrem polohmotného tela má Aštar tisíce mentálnych tiel, pomocou ktorých pracuje v mnohých častiach vesmíru. Komunikuje s tisícmi bytosťami súčasne, miluje všetkých pozemšťanov a teší sa na ďalšiu spoluprácu s novou civilizáciou na našej planéte. Mimochodom, na Zemi Aštar Šeran pobýval už skôr, spolupracoval s civilizáciou Atlantídy až do jej pádu pred 11 200 rokmi.

Láskyplný Vesmírny človek Ptaah má 732 rokov. Slúži ako veliteľ vesmírnej flotily z Plejád, ktorá má stotisíc materských lodí a 250 miliónov anjelov svetla na palubách. O Modrú planétu sa Ptaah stará od polovice apríla do polovice októbra, keď sa lode Aštarovej flotily opravujú a podrobujú technickej kontrole. (V druhej polovici roka sa vystriedajú.)


image


Ježiš Kristus je podľa učenia Vesmírnych ľudí prirodzenosť Stvoriteľa Prvého všetkého a všetkých (Boha). Nie je však vnímaný po kresťansky, jeho osoba zapadá do osnovy kozmickej drámy. Ľudia okolo Bendu čítajú Nové zjavenia Pána Ježiša Krista, ktoré prijal jeden z kontaktérov. Na adresu kresťanstva tu Ježiš poznamenal: "Obsah a výklad všetkého, čo bolo povedané v biblickom Zjavení, bolo celkom a úplne nepochopené už od prvého dňa svojej existencie. Tým sa všetky interpretácie tohto zjavenia vyhlasujú za falošné a zavádzajúce."

"Pri prvom Ježišovom príchode sa začala eliminácia negatívneho stavu v zóne vymiestnenia na planéte nula (Zem). Stvoriteľ vzal pseudotvorcom jedno zo sfabrikovaných tiel (ľudské telo), aby pomocou neho ako kľúčového nástroja mohol prichádzať ku všetkým tvorom a bytostiam uväzneným v negatívnom stave z ich vlastnej pozície, podrobil si z ich pozície všetky zlá i lži a zmenil v sebe všetko z ich pseudoživota na pravý pozitívny život." Budúcim pozemšťanom i nám tým vydláždil cestu ku konverzii do pozitívneho stavu.


Reklama a propagácia

Menovec Aštara Šerana, Vesmírny človek Aštar, informoval Iva Bendu, že Vesmírni ľudia sa už viac než päťdesiat rokov snažia oslovovať politikov a chcú pomôcť: "Prvá ponuka vláde USA sa uskutočnila 16. októbra 1949 na leteckej základni dnes pomenovanej Edwards, a to prezidentovi Trumanovi. Bol som členom sprievodu a táto ponuka bola odmietnutá. Na návšteve v USA nás bolo celkom šesť lodí so šestnástimi členmi posádky. Ďalší návrh sa uskutočnil v bývalom ZSSR 13. novembra 1949 Jozefovi Stalinovi na letisku Vnukovo pri Moskve; boli tu tri lode s ôsmimi členmi posádky. Aj tu boli Vesmírni ľudia odmietnutí." Neskôr v roku 1952 bola ponuka osobne zopakovaná prezidentovi Eisenhowerovi, ale ani vtedy Vesmírni ľudia nepochodili. Od toho času sa o kontakt pokúšali nesčíselnekrát, bohužiaľ, márne. Česko-slovenskí kontaktéri takisto bezúspešne pozývali na stretnutie s vesmírnymi priateľmi bývalé hlavy štátov Václava Havla a Rudolfa Schustera.

Na druhom nádvorí Pražského hradu sa tak niekoľkokrát "kontaktovalo" bez prezidenta. Pri jednej z týchto seáns asi 80 priateľov vesmírnych ľudí bratsky spojilo svoje ruky a vytvorilo kruh s priemerom približne tridsať metrov, potom v tichosti asi desať minút meditovalo. Autor tohto článku bol zvedavý, či Vesmírnych ľudí tiež neuvidí, a tak si sadol priamo do ohniska meditácie, do stredu vytýčeného kruhu. Jeho príliš hrubohmotné uvažovanie ho však bohužiaľ odsúdilo k slepote. Nevidel tak ani prilietnuvší lietajúci tanier vznášajúci sa nad Hradčanmi, ani červený a modrý lúč, ktorý priamo na neho vyšľahol z vesmírneho korába. Musel sa tak len uspokojiť so svedectvom nadšených vizionárov.

Tak blízko, ako vtedy v Prahe, sa taniere príliš často neobjavujú. Napriek tomu môžu ľudia, ktorí nie sú ovládaní silami temna, koráby za jasných nocí uvidieť voľným okom. Lode vznášajúce sa vo výške 30 až 100 kilometrov nad zemským povrchom dokonca občas svietia dobrým ľuďom na cestu.


image


Súčasný český prezident Václav Klaus je k Vesmírnym ľuďom o poznanie ústretovejší ako jeho predchodca. So "svetelnými pracovníkmi", teda kontaktérmi, sa stretol na jar 2005 v Českej Lípe. Spoločnú fotografiu vytlačenú na propagačnom letáku číslo 135 doplňuje text: "Pán prezident ČR Václav Klaus sa zoznamuje s Vesmírnymi ľuďmi - anjelmi neba od septembra 1997, keď v Šumperku na tenise dostal od Iva A. Bendu výtlačok 1. dielu Rozhovorov s poučením od mojich priateľov z vesmíru. Čítal tiež knihu Hovory s Bohom a dnes sa zoznamuje na internete (www.vesmirni-lide.cz) so skutočnou situáciou ľudstva, teda s negatívnym stavom ovládania (90% ľudstva ovládajú entity z Temných svetov). V 60. rokoch čítal Orwella a už vtedy si uvedomoval nebezpečenstvo čipovej totality. Teraz ho vníma z centra EÚ Bruselu a varuje pred totalitnou ústavou. Na rozdiel od predošlého prezidenta ČR Václava Havla sa neschováva pred ľuďmi, je čítajúci a komunikatívny. Aj pre neho platí ponuka na osobné stretnutie s Vesmírnymi ľuďmi niekde na letisku s ponukou pomoci v riešení súčasných problémov ľudstva, zvlášť ničenia planéty Zem hrubými vibráciami - negatívnym myslením ľudí a teraz navyše čipovou totalitou" (prepisované bez väčšej textovej úpravy).


Predstavenie

V sobotu 15. januára t. r. zaplnilo sálu KD Vltavská v pražských Holešoviciach asi 250 poslucháčov. Usporiadatelia v jasnožltých tričkách s potlačou www.vesmirni-lide.cz totiž nevyberajú vstupné. Celý priestor bol vyzdobený portrétmi Vesmírnych ľudí i kresťanských svätcov. Návštevníci si mohli odniesť desiatky necenzurovaných materiálov s veľmi vysokým "percentom pravdivosti", podpísať petíciu za zrušenie strašidiel a peňazí či proti čipovej totalite, alebo si kúpiť Bendove knihy a "svetelné pexeso".

Prednášajúci Ivo Aštar Benda srdečne privítal nielen všetkých viditeľných prítomných, ale i vesmírnych priateľov, ktorí medzi návštevníkmi sedeli vo svojich mentálnych telách. Prvá časť prednášky trvala asi dve a pol hodiny. Pozostávala z monológu, v ktorom posol Vesmírnych ľudí dopodrobna vykreslil hlavné body vierouky. Už od začiatku prednášky bolo podľa občasného viac či menej tlmeného smiechu jasné, že dobrá polovica poslucháčov nenavštívila "one man show" Iva Aštara za účelom poučenia. Z kontaktérovho prednesu bolo jasné, že ho nepokoj v sále znervózňuje. Keď ho poslucháč hlasným zvolaním upozornil, že prehliada už hodinu stojaceho hlásiaceho sa muža, nespôsobne odsekol, že priestor na otázky bude až v druhej polovici programu.


image


Po hodinovej prestávke sa atmosféra v sále priostrila. Najprv skupinka osôb v bielych plášťoch s rozvinutou plachtou, majúcou navodiť dojem, že ide o zvieraciu kazajku, pristúpila k pódiu a zháňala sa po Františkovi Koudelkovi. (Scéna evokovala komédiu Jáchyme, hoď ho do stroje; František Koudelka, stvárnený hercom Ľuďkom Sobotom, je vo filme diagnostikovaný ako blázon a potom stále prenasledovaný dvojicou sanitákov psychiatra Chocholouška.)

Ovzdušie v sále ešte väčšmi zhustlo, keď Benda dal vyviesť zo sály nepohodlnú fotoreportérku. Potom dokonca k pódiu prenikol poslucháč záškodník (pravdepodobne jašterík) a zavalil Bendu prúdom peny z hasiaceho prístroja. Prednáška bola predčasne ukončená.


Akcia

Podľa Bendu bola Nová Zem prijatá 21. decembra 2004 do Galaktickej konfederácie planét. V tejto medzihviezdnej organizácii sa združujú Vesmírni ľudia. Konfederácia reprezentuje vyše 200-tisíc slnečných systémov s dvoma miliónmi spolupracujúcich civilizácií Síl svetla. Poradným orgánom tejto organizácie je Vysoká rada galaxie, ktorej sídlo Benda lokalizoval v súhvezdí Vodnára.

Reprezentatívnou zónou Novej Zeme je sféra, ktorá leží približne 3 až 5 kilometrov nad povrchom našej planéty. Kontaktéri ju dôverne nazývajú Nová spoločnosť, Domov alebo Zem Slniečok. V piatej dimenzii pravého stvorenia tu vzniká svet založený na duchovných princípoch. Naše fyzické telá sú tu na Zemi pod kontrolou negatívnych entít. Pseudotvorcovia z vesmíru nám zapuzdrili ducha a dušu do "protónových puzdier". Našou úlohou je vymaniť sa z nich a previbrovať do Domova.


image


Na Novej Zemi nás čaká len jeden rovníkový kontinent obmývaný severným a južným oceánom. Súš poskytuje krásnu harmonickú prírodu pripravenú Stvoriteľom a Vesmírnymi ľuďmi. Obyvatelia si tu užívajú stabilizovanú teplotu 25 °C. Aktuálne Benda tvrdí, že sa už blíži dvojfázová evakuácia, keď do nového, príjemne klimatizovaného sveta previbruje asi 2,25% svetovej populácie, teda asi 150 miliónov ľudí - 250 tisíc Čechov a 100 tisíc Slovákov. (Trošku tak skorigoval názor prednesený na seminári českej Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov v roku 1998, kde tvrdil, že Česi sú podľa Vesmírnych ľudí vnímavejší než iné národy.) Z tretej dimenzie zóny vymiestnenia (Zeme) do piatej dimenzie - Novej Zeme - už previbrovali tisíce ľudí, napríklad mnohí z tých, ktorí zdanlivo zmizli po vlaňajšej tsunami v južnej Ázii a iné domnelé obete zemetrasení a vojen.

Previbrovať do vyššej dimenzie planéty Zem môžu len ľudia láskyplní a veriaci s otvorenou štvrtou - srdcovou čakrou. Niektorí ľudia previbrujú v noci v spánku, iní za bdelého stavu. Pre druhý prípad je vhodné vyhľadať dimenzionálne tunely - prirodzené brány, ktoré sú nad mnohými kopcami (Říp, Hostýn, Sv. Kopeček u Olomouca a desiatky ďalších). Umelo vytvorené brány na previbrovanie potom budujú samotní Vesmírni ľudia napríklad pri väčších mestách.

Asi 1,2% populácie planéty Zem evakuujú Vesmírni ľudia do svojich vesmírnych materských lodí. Podľa iného variantu previbruje celá planéta. Bude to po troch až piatich dňoch tmy. Zostaneme bez elektrického prúdu, no netreba si robiť žiadne zásoby, naše životné funkcie budú totiž spomalené.

K schopnosti previbrovať nám okrem vyššie uvedených podmienok môže napomôcť aj sledovanie pozitívnych filmov. V zozname asi 30 odporučených snímok figurujú napríklad večerníčky O krtkovi, Včelie medvedíky alebo Včielka Maja, detské sci-fi Spadla z oblakov, komédia Srdečný pozdrav zo zemegule a rozprávky Pyšná princezná, Bol raz jeden kráľ a ďalšie. Výklad odporučeného filmu O šípkovej Ruženke znie: "V rozprávke vidno spiace kráľovstvo v analógii so zapuzdrením ducha a duše, keď väčšina ľudí spí (podobne ako tu teraz asi 99,999% ľudí). Čistou láskou - bozkom sa spiace kráľovstvo vráti k svojej pôvodnej prirodzenej modalite života." V báchorke O Vodníkovi je zase "presne vidieť zapuzdrenie ducha a duše v hrnčekoch pod vodou. Vodník predstavuje súvzťažnosť s negatívnym stavom a voda so zónou vymiestnenia. Účel je vyslobodenie z hrnčekov (puzdier) a návrat na vzduch - Domov, do Pravého stvorenia".


Réžia

Nová spoločnosť v Novej Zemi bude mať celkom nové zákony a usporiadanie. Benda hovorí o "premyslených ťahoch vo všetkých oblastiach" a vo vízii, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani autori utopických románov, načrtáva smelý obraz nového raja: "Náš PROGRAM je veľmi bohatý zo všetkých stránok, nuda tu nebude, všetci budú veselí, mladí a krásni: (...) Zmeniť od základu rodinu - obnovenie jej pravej funkcie v spoločnosti. (...) Poľnohospodárstvo - bez chémie - kvalita. (...) Odhalenie náležitého a hodnotného sexuálneho života. (...) Vyhlásenie zákazu strašiť ľudí a vnucovať im lživé a podvodné informácie (pozri médiá, školy, úrady, nemocnice atď.). (...) Vytvorenie novej kvalitnej kultúry našej zeme - hudba, literatúra, maliarstvo, divadlo, tanec atď. (...) Bezpečnosť samých občanov sa automaticky zvýši stupňovaním pozitívnosti myslenia a konania, ako aj lepším životným štýlom. (...) Znížime mnohonásobne dane, aby sa dnešnému človeku násilne neodoberala štátnou správou polovica jeho práce a zavedieme jednotnú 10% nenásobenú daň. (...) Zrušíme labyrint nezmyselných zákonov a nariadení a zákonnosť zredukujeme na niekoľko jednoduchých bodov, ktorým bude každý občan jasne rozumieť. (...) Ten, kto našu republiku zadlžil, sám splatí dlhy, a to tým, že vráti materiálne hodnoty, ktoré mu nepatria. (...) Nebudú tu teroristi, lebo im nedáme možnosť ani príčinu sa uplatniť. (...) Keď nastúpi nový prezident, tak bývalý odchádzajúci by mal odovzdať úrad, ktorý zastával, taký, v akom stave ho dostal (ak ho nevylepšil). Budeme prvým štátom na čele s prezidentkou i prezidentom, ktorí budú vyvážene spolupracovať a doplňovať sa na požiadavkách žien a mužov. Muž a žena majú rovnaké práva a povinnosti. Obaja budú príkladom, budú zdraví, šťastní a veselí."


image


Navyše Česi sa môžu tešiť na nové slová hymny, ktoré Benda prebásnil z "Kde domov můj" na "Zde domov můj". "My nastúpime s čistým štítom bez dlhov, o to sa už postaráme, a všetci budeme pracovať na skrášľovaní a zdokonaľovaní našej českej vlasti. Budeme si spievať "Čechy krásne, Čechy moje". Nedáme si ich nikomu zničiť," buráca Benda.


Kritika

Väčšine "nekontaktérov" sa celá bendovská koncepcia Vesmírnych ľudí pravdepodobne bude zdať ako bláznovstvo a komédia. Musíme však uznať, že systém ich "viery" je kompaktný. Ak prijmeme základnú dogmu, že Vesmírni ľudia sú pre naše technológie neviditeľní, ťažko sa hľadajú argumenty, ktoré by ich existenciu vyvrátili. Môžeme azda nájsť len niekoľko vnútorných nezrovnalostí. Benda sa napríklad rázne vyslovuje proti politike a peniazom - tie na Novej Zemi nebudú. Na inom mieste však hovorí o národnostných štátoch a ich prezidentoch i o daniach, a to všetko v koncepte Novej utopicko-totalitnej spoločnosti, kde budeme všetci šťastní.

Proti mýtu Vesmírnych ľudí sa možno obrniť predovšetkým úsmevom. Niektorí proti nechcenej smiešnosti kontaktérov bojujú čiernym humorom. V júni 2003 napadli internetové stránky Vesmírnych ľudí jašteríci v podobe hackerov. Na titulnú stranu, z ktorej zvyčajne žiari tvár Aštara Šerana a mnoho gýčovitých vyobrazení, vpašovali počítačoví piráti obrázky Myšpulína, Pindu a Bobíka - populárnych kreslených postavičiek z detského časopisu Štvorlístok. Vedľa motívu, na ktorom kocúr Myšpulín drží obraz Aštara Šerana, figuroval text: "Wanted: Dead or Alive! Whole or Parts! (Hľadá sa: mŕtvy či živý! Celý či rozkúskovaný!). Text bol ukončený zlovestným podpisom "jestirci".

Zamyslime sa nad neprehliadnuteľným fenoménom Vesmírnych ľudí podrobnejšie a položme si otázku: Kto je Ivo Aštar Benda a ostatní kontaktéri? Ako odpoveď sa ponúka niekoľko možností: Benda a jemu podobní sú buď apoštolovia novej prevratnej Skutočnosti, alebo blázni, posadnutí, luhári či rojkovia.

(Benda dostal od Síl svetla trochu nadnesenú informáciu, že v českých krajinách komunikuje s priateľmi z vesmíru asi 670 000 ľudí, podľa religionistov ide o niekoľko málo desiatok či stoviek vzájomne takmer neorganizovaných ľudí.)

Na vyššie uvedenom seminári Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov v roku 1998 bol Ivo Aštar požiadaný, či by sa práve teraz mohol spojiť s Vesmírnymi ľuďmi a priniesť aktuálne spravodajstvo z orbitu. Benda bez rozpakov súhlasil, na chvíľu sa odmlčal a jeho tvár akoby skamenela, potom pomalším, rozvážnym hlasom začal tlmočiť slová samého veliteľa kozmickej lode Šáre, ktoré zneli asi takto: "Zdravím ťa, milý priateľ Ivo, tu je Aštar Šeran, som rád, že si sa so mnou skontaktoval. Zdravím i mojich milých priateľov zo Spoločnosti, som rád, že o nás Vesmírnych ľudí máte záujem. Vesmírni ľudia majú radi všetkých ľudí aj vás a chcú vám pomáhať. Prosím, majte v srdci lásku a buďte dobrí. Hovoril k vám Aštar Šeran. Ďakujem svojmu priateľovi Ivovi, že mi umožnil tento kontakt."

Ivo Benda v tej chvíli neklamal, bol subjektívne skalopevne presvedčený, že nám práve odovzdal svätý pozdrav priamo z vesmíru. Čo mu hovoria jeho duchovné uši a čo sa deje pred jeho zrakom, môžeme len hádať.

Zaujímavou nápoveďou môže byť práca švajčiarskeho psychológa Carla Gustava Junga (1875 - 1961). Ku koncu svojho života bol Jung konfrontovaný s čoraz častejšími správami o pozorovaní UFO. V jednej zo svojich posledných kníh túto "záhadu" analyzoval a naznačil možné riešenie problému. Vízia lietajúcich tanierov a ich posádok by mohla byť halucináciou (i hromadnou) pochádzajúcou z kolektívneho nevedomia, teda z akejsi pamäte ľudstva, na ktorú sme všetci napojení a v ktorej sú zakotvené i obrazy, známe nám z mýtov a rozprávok.

Jungovo vysvetlenie nemusí uspokojiť každého, všetci však vieme, čo je to snívať s otvorenými očami. Senzitívni kontaktéri sú tak ako mnoho ďalších ľudí znepokojení mravným úpadkom i ekologickými hrozbami a túžia po vyslobodení a spáse, to všetko im ako bohovia z nebies prinášajú Vesmírni ľudia. Ivo Aštar Benda a spol. sa zatúlali na planéte menom Fantázia a sú na nej šťastní.


Zdroj: www.rozmer.sk
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com