Valdenstvo


V porovnaní s tromi základnými prúdmi protestantstva stojí valdenská spoločnosť trochu v ústraní. Vznikla však už niekoľko storočí pred reformáciou -- v 12. storočí v južnom Francúzsku medzi mestskou chudobou a bolo to hnutie protifeudálne a protipápežské. Valdenstvo žiadalo návrat k raným kresťanským zásadám. Stanovili princíp voliteľnosti predstaviteľov duchovenstva a zriekli sa krstu detí. Napriek prenasledovaniu ako zo strany kresťanskej cirkvi, tak i zo strany svetskej moci sa táto spoločnosť udržala a v zahraničí existuje dodnes (Taliansko, Argentína, Uruguaj).


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com