Uvedomovanie si Krišnu


Základ: hinduizmus
Boh: Hare Krišna
Zakladateľ: A. C. Bhaktivédanta Svámí Prabhúpáda
Vodca: 12 --- členná Komisia správnej rady
Odhadovaný čas vzniku: rok 1965
Forma šírenia: misionárske šírenie posolstvaPrabhúpáda sa narodil v Kalkate v roku 1896. Keď mal okolo štyridsať rokov, jeho guru ho naviedol, aby išiel šíriť posolstvo do Ameriky. Indiu opustil však až o tridsať rokov - jedenásť rokov po odchode do dôchodku (pracoval ako manažér chemickej továrne). Takže jeho božská milosť A. C. Bhaktivédanta Svámí Prabhúpáda, začal svoju misiu odriekavaním mantry v newyorskej Greenwich Village v roku 1965, keď mal už sedemdesiat rokov. Zo začiatku sa k nemu pridali najmä hippies a mladí intelektuáli sklamaní materializmom, ktorí jeho posolstvo následne šírili po celom svete. Zomrel v roku 1977 a vedenie zanechal v rukách dvanásťčlennej medzinárodnej Komisie správnej rady.


Hierarchia a život v hnutí

Stúpenci Hare Krišnu žijú v chrámoch. Absolútne sú podriadení svojmu "prezidentovi chrámu", ktorí sa zasa bezvýhradne zodpovedá dvanásťčlennej správnej rade a plní jej príkazy. Je duchovným vodcom, dohliada na dodržiavanie pravidiel, zabezpečuje príjmy, sobáši členov a je jedinou autoritou, pokiaľ ide o texty a obrady. Deti veriacich v Hare Krišnu chodia do vlastných škôl, kde je výučba duchovného života rovnako dôležitá, ako čítanie a písanie.

Sochy bohov rozostavené v chráme považujú za Krišnove prevtelenia v hmotnej podobe a každé ráno ich oprašujú, obliekajú a kŕmia. Kúpu ich v tekutine z ružovej vody, mlieka a malého množstva kravského moču. Vypiť túto tekutinu po skončení obradu, sa považuje za česť.


Členstvo

Príprava - budúci člen hnutia sa musí najprv osvedčiť. Pol roka žije v chráme a zoznamuje sa s filozofiou hnutia.

Prijatie - ak sa osvedčí, vykoná predstavený chrámu v "Krišnovom mene" zložitý obrad ohňom. Člen dostane nové duchovné meno v sanskrite a tri šnúry korálov, ktoré musí až do smrti nosiť na krku.

Brahman - oddaní pokročilejší členovia po polroku podstúpia druhý obrad --- prijatie za brahmana. Člen dostane tajomnú mantru, ktorú má trikrát denne odriekavať. Muži dostanú aj posvätnú šnúru, ktorú nosia okolo hrude prehodenú cez plece.

Sannjása - posledný stupeň, dosiahne ho iba zopár mimoriadne zbožných členov. Musia žiť celý život v chudobe, v celibáte, konať dobré skutky a venovať sa iba službe Bohu.


Rituály a spôsob života

Očista - umývanie je veľmi dôležité. Veriaci sa niekoľkokrát denne sprchuje, zakaždým, keď sa vracia do chrámu.

Sex - sexuálne vzťahy mimo manželstva sú prísne zakázané. Aj manželia sa môžu sexuálne stýkať iba raz mesačne, aj to výlučne za účelom plodenia, nie pre potešenie. Predtým musí pár päťdesiatkrát prebrať modlitebné korálky a modliť sa, aby sa očistil.

Strava - Zakazuje sa alkohol, tabak, káva, čaj, vajcia, mäso a ryby. Jedenie je súčasťou uctievania a každé jedlo najprv ponúknu Krišnovi, takže sa stáva aj duchovnou potravou (prasádam).

Lieky - iba v najnevyhnutnejších prípadoch.

Relax - nie je dovolený nijaký frivolný šport alebo hry. Čas je totiž veľmi dôležitý. Čas, ktorý nevenujú na prehĺbenie svojej oddanosti Krišnovi, majú venovať na šírenie viery. Ideálny rozvrh dňa je takýto:

3.00 hod.          Vstávanie a sprcha.
3.00 - 4.00       Samostatné odriekanie mantry s modlitebnými korálkami, džapou.
4.00 - 4.30       Bohoslužby, muži stoja na jednej strane miestnosti a ženy a deti na druhej.
4.30 - 6.00       Individuálne odriekanie.
6.00 - 7.00       Študijná hodina, čítanie Bhagavadgity, ich posvätného textu. Najprv odriekajú v sanskrite verš, potom ho vysvetlia a členovia kladú otázky.
Raňajky
8.00 - 10.00     Očista, vykonávanie bežných prác v chráme.
10.00 - 18.00   Vyberajú na ulici peniaze, s krátkou prestávkou na obed v chráme.
Jedlo
18.30 - 19.00   Štúdium
19.00                 Bohoslužba
Teplé mlieko
20.30 - 22.00   Plnenie povinností v chráme a štúdium.
22.00 - 3.00     Spánok


Hare Krišna na Slovensku

Hnutie Haré Krišna - Slovenská spoločnosť pre vedomie Krišnu ISKCON --- Organizujú festivaly s oslavami dňa zjavenia pána Šri Krišnu, verejné prednášky, meditácie, rozdávanie obetovaného jedla prasádamu. Prevádzkujú vegetariánske reštaurácie, kam pozývajú na ochutnávky jedál. Po uliciach predávajú literatúru so svojim učením. Členovia žijú prísne organizovaným životom v uzavretých komunitách na farmách aj v bytoch. Majú svoje Centrum pre védske štúdiá.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com