II. CESTOVANIE V ČASE


TELEPORTÁCIA

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


Môže byť človek na dvoch miestach súčasne? John Allan v knihe Viery a vyznania spomína príbeh rehoľnej sestry Márie, ktorá tvrdila, že napriek tomu, že nikdy neopustila Španielsko, priamo v Amerike dokázala obrátiť indiánov z kmeňa Jumano na kresťanskú vieru. Ostatní jej boli nútení uveriť, že keď sa otec Alonzo de Benavides vrátil v roku 1630 z Mexika, a rozprával o záhadnej "dáme v modrom", ktorá pred ním navštívila niektoré oblasti a šírila kresťanstvo. Priniesol so sebou aj kalich, ktorý tam tá dáma nechala. Na počudovanie, kalich pochádzal z Máriinho kláštora...

Z 19. storočia je známy prípad učiteľky, vedľa ktorej sa pri písaní na tabuľu zjavila jej dvojníčka. Inokedy sa materializovala v triede v čase, keď ju skutočnú videli v záhrade. Dve dievčatá, ktoré sa zjavenia dotkli, tvrdili, že na dotyk pôsobilo ako mušelín, jedna z nich smelo cezeň prešla.

Niekoľko podobných prípadov by sme určite zozbierali aj zo súčasnosti. Známe sú aj prípady "déjá vu", keď máme pocit, že to čo práve teraz prežívame, sme už raz istotne prežili.


Čo na to veda?

Veda vysvetlenie hľadá. Možným vysvetlením pre tieto prípady je telepatia. Niekedy možno do mysle iných ľudí vyslať telepaticky zjavenie, ktoré vyprovokuje ich myseľ k vytvoreniu zreteľného obrazu daného "objektu". Takýto obraz sa môže údajne správať celkom prirodzene, môže napr. vytvárať odraz v zrkadle, niekedy sa môže aj verbálne dorozumievať. Takto sa však nedá vysvetliť kalich sestry Márie. Mohlo ísť o výmysel? Pravdepodobne. Veda odpoveď napriek tomu hľadá.

Iné vysvetlenie ponúka Albert Einstein, ktorý poukazuje na vplyv pohybu telesa na čas a vzdialenosť. Podľa neho vesmírna loď letiaca polovičnou rýchlosťou svetla, by mala iba 85% svojej pôvodnej dĺžky a hodiny na jej palube by išli iba na 85% svojej normálnej rýchlosti. Keďže Einstein považoval časopriestor za jednu a nie dve rôzne veličiny (čas a priestor), vyšlo mu, že môže mať oveľa pružnejšie vlastnosti, než si vieme predstaviť. Podľa toho je možné, že sa čas a priestor niekedy natoľko stlačia, že prestanú na ne platiť normálne zákony. Tým by sa vysvetlili aj tvrdenia niektorých ľudí, že z ničoho nič pocítili únavu, zaspali, a prebrali sa úplne na inom mieste, vzdialenom až tisícky kilometrov.


Čo na to pán farár?

Pán farár vysvetlenie má. Určite sa nejedná o spiklenecký podvod rehoľnej sestry Márie a otca Alonza, ale ide o Boží zázrak.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com