VII. MYSTIKA, POVERY A STRAŠIDLÁ


TELEPATIA - MIMOZMYSLOVÉ VNÍMANIE (ESP)

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


"Videnie na diaľku" je psychická schopnosť vnímať udalosti odohrávajúce sa niekde veľmi ďaleko. Jedná sa o telepatiu, čiže mimozmyslové vnímanie, ESP (Extrasensory Perception). V tomto prípade akoby mozog fungoval podobne ako vysielač, ktorý je naladený na iný konkrétny mozog, schopný prijímať od neho signály.

O telepatickom spojení často hovoria dvojčatá. Christina Youngová z južného Yorkshiru v roku 1984 podrobne cítila pôrodné bolesti spolu so svojou sestrou --- dvojčaťom - Carol, ktorá v tom čase rodila syna.

V roku 1955 bežalo malé päťročné dievčatko po ulici za svojim otcom a bratom do blízkeho kina. Jej matka doma práve umývala riad, keď zrazu stŕpla, vypadol jej tanier z ruky, zdvihla oči k nebu a povedala: "Panebože, nedopusť, aby zomrela". Hneď nato bežala k telefónu, zavolala do kina a nejakému dievčaťu na druhej strane povedala: "Moja dcérka mala nehodu. Je ťažko zranená?" Prekvapená dievčina len zakoktala a skoro jej vypadlo slúchadlo z ruky. Povedalo: "Počkajte, veď sa to práve teraz stalo, akože to už viete?" Našťastie to nebolo nič vážne. Malá Joicey neskôr rozprávala, že po nehode bežala na chodník, sadla si na zem, rozplakala sa a vravela si sama pre seba: Mami, mami, mami! Bola v takom šoku, že, ako neskôr povedala "kričala nečujne".

Niekedy vysiela žena "volanie" manželovi v krízových situáciách. Hovorí sa o prípade, keď manžel telefonoval zo služobnej cesty v USA pôrodníkovi svojej manželky v Európe, že jeho žena začína doma rodiť, ale nedarí sa jej privolať ho k sebe telefónom. Na otázku lekára ako to vie on tam v Amerike, odpovedal: "Akosi mi to povedala... viem to, cítim to...". Keď lekár prišiel na miesto, skutočne našiel ženu rodiť a telefón mal poruchu.


Čo na to veda?

Ľudský mozog je skutočne neprebádaný. Procesy podobné astrálnemu putovaniu môžu niekedy vyvolať aj lieky alebo drogy. Môže ísť o určitý druh halucinácie. Nech už ide o čokoľvek, v každom prípade zaujímavé výsledky mnohých experimentov potvrdzujú nutnosť vážne sa telepatiou zaoberať a hľadať podstatu tohoto javu. Ako všetko nové a prevratné, aj výskum ESP prechádzal "pôrodnými bolesťami" (spomeňme si na Louisa Pasteura, alebo Darwina) a mnoho psychológov ho nechcelo zaradiť ako vedné odvetvie. Sú univerzity, ktoré sa rozhodli laboratórium na výskum ESP zriadiť, avšak ešte je stále dosť fakúlt, kde pokladajú parapsychológov "za outsiderov vybočujúcich z akademických hraníc", ako poznamenal filozof Arthur Koestler. Dnes sa už možnosťou využitia telepatických schopností zaoberá veľa vedcov, či už na univerzitnej pôde, alebo v rôznych, často tajných vedeckých laboratóriách.

Spravodajské služby istej krajiny skúmali tento jav s cieľom zdokonaliť špionážne techniky. Médium - človeka s týmito schopnosťami -zavreli do kajuty ponorky plávajúcej na šírom mori a prístup k nemu mal len kapitán osobne, keď mu doniesol jedlo a prevzal od neho zapečatenú obálku, v ktorej boli obrázky a farby. Tieto obrazce dotyčný "prijímal" každý deň v určenú hodinu od človeka, ktorý mu ich "vysielal" telepatiou, pričom sedel v centrále na pevnine. Výsledky boli označené ako "veľmi uspokojivé". Ganzfeldov test, ktorý sa používa pri skúmaní prenosu myšlienok dokázal, že na vzdialenosti "takto komunikujúcich''' ľudí nezáleží. Predpokladá sa, že hranice medzi myslením ľudí existujú len v našom vedomí. Ak je to tak, zostáva už "iba maličkosť" - naučiť sa ovládať podvedomie...


Čo na to pán farár?

Je to predsa jasné. Existujú len vnuknutia Božie. Ostatok je vplyv nečistých síl.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com