Taoizmus (Tao - Nová cesta)


Náboženstvo: Hľadanie cesty, filozofia, spôsob konania, zásady učenia
Boh: Nedefinovaný. Tao je nevyjadriteľný Zdroj všetkého existovania
Zakladateľ: neznámy; založenie občas pripisujú aj Lao-c'ovi
Odhadovaný čas vzniku: cca 4. st. pred n. l; (Lao'c sa však údajne narodil v roku 604 pred n. l.)
Územné pokrytie: ČínaTaoizmus poskytol mystickú interpretáciu sveta. Pôvodné taoistické učenie obsahuje najvplyvnejšia čínska kniha - Tao-te-ťing. Pripisovali ju Lao-c'ovi, avšak dnes ju vedci považujú za antológiu krátkych statí pochádzajúcich asi zo 4. st. pred n. l. Sporná je dnes aj samotná existencia Lao-c'a; jeho meno znamená "Starý učiteľ", titul, ktorý sa vzťahoval na mnohých učiteľov postkonfuciánskeho obdobia.


image
Lao-c'Cesta

Tao (cesta) - zdroj všetkého existovania, Pravá príčina,, Konečná realita. Zákon, ktorý ovláda vesmír, spôsob harmonického spolužitia ľudí s vesmírom. Ísť cestou Tao, znamená ísť cestou prírody, "cestou vodného toku". Voda plynie pokojne, bez námahy, všade, aj na tie najbezvýznamnejšie miesta, a napriek tomu môže byť najmocnejšia zo všetkých substancií. Tak je to aj so stúpencom filozofického taoizmu. Má sklony k mystike, uspokojí seba, svoje zmysly a chúťky, a tým získa schopnosť vnútorne prežívať tao, jednotu s Večnosťou, harmóniu s Podstatou, ktorou je presiaknuté všetko na tomto svete. Dosiahne istý druh oslobodenia tak ako budhista zaoberajúci sa jogou.


image
taoista


"Te" znamená silu alebo moc a stúpenec ľudového taoizmu sa usiluje túto silu spútať mágiou a obradom. Celou svojou bytosťou sa oddáva úvahám o smrti a hľadá nesmrteľnosť.


Taoistické texty

Čuang-c' - formálne pojednanie o filozofickom taoizme.
Tao-te-ťing (kniha o Tao a cnosti) - klasika mysticizmu, pre náboženský taoizmus má veľký význam.


image
chrám


Základné pojmy taoizmu

Tao - Cesta. Má trojjediný význam: Konečná realita, Zákon, ktorý ovláda vesmír a spôsob spolužitia s vesmírom.

Te - moc, sila, psychická príťažlivosť ľudskej osobnosti.

Wu wei - neaktívna činnosť, pasivita. Základom taoistickej etiky je, že človek má napodobňovať prírodu, ktorá nevyvíja nijaké úsilie pre svoju existenciu.

Laissez-faire vláda (vládnutie nezasahovaním) - pasivita v politickej oblasti. Je to vlastne forma anarchie: "vládnuť nevládnutím".


image
Jing Jang


Jin a jang - starodávna zásada činnosti a pasivity. Jang označuje aktívnu mužskú energiu a jin pasívnu ženskú, nebesá sú aktívne a zem pasívna. Dobro je spájané s jang a zlo s jin. Taoizmus má povahu jin.


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com