Svetová cirkev božia


Základ: Starý zákon
Zakladateľ: Herbert W. ArmstrongŽivot členov

Život členov je riadený prísnymi pravidlami.

Musia dodržiavať Starý zákon a kalendár sviatkov. Sviatky Nového zákona (Veľká noc, Svätodušné sviatky apod.) považujú za pohanské. Neslávia ani Vianoce a narodeniny.

Počas veľkých hlavných židovských sviatkov vyberajú na oferu a pre cirkev. Okrem pravidelných zbierok tvoria ofery až 20% ich príjmov.

Musia sa pridať k zhromaždeniu, ktoré sa stretáva v sieni. Bohoslužba pozostáva z omše, zo spievania piesní, z výučby biblie a z informácii o práci skupín.

Pokrstiť sa musia dať až v dospelosti.
Musia prijať Pánovu večeru raz do roka, na Paschu.
Musia jesť potravu podľa prísnych židovských zákonov.


Základné vyznania viery

Boh je rodina, skupina zostavená zo vzkriesených veriacich.

Cieľom života je reprodukcia Boha v nás samotných. Pri vzkriesení sa smrteľníci stávajú okamžite nesmrteľní... Potom budú ako Boh, súčasťou jeho rodiny.

Prv než Mária splodila Ježiša, nebol synom Božím.

Do neba sa môže dostať každý, ale len vtedy, ak bude dodržiavať prikázania podľa Armstrongovho výkladu.

Keď sa Ježiš vráti na zem, ponúkne spásu každému. Tí, ktorí zomreli a nepoznali Krista, dostanú druhú možnosť, po tisícročnom panovaní Ježiša na zemi budú môcť v priebehu sto rokov vstať z mŕtvych.

Duch svätý nie je osoba, ale božská, duchovná láska.

Choroba je trest za hriechy. Liečenie je odpustenie. Jediný ozajstný lekár je Boh.

Čoskoro nastane koniec sveta sprevádzaný vojnami, hladom a pohromami. Ukončí ich Kristus a nastane jeho kráľovstvo. Dvanásť izraelských kmeňov sa opäť zjednotí, bude dodržiavať všetky Božie zákony a slúžiť ako príklad ostatnému svetu.


Vznik, riadenie a rozpory v cirkvi

Cirkev založil bývalý vedúci úradník v oblasti obchodu a reklamy Herbert W. Armstrong. Tvrdil, že tak, ako si Ježiš vybral vzdelaného Pavla, aby medzi pohanmi šíril evanjeliá, tak si Boh vybral jeho, aby šíril evanjeliá, kým nadíde čas posledného súdu.

Armstrong sa narodil v Des Moines v Iowe v roku 1892. na vieru prestúpil vďaka svojej žene v roku 1927. pôsobil u kvakerov a metodistov, neskôr sa stal vysväteným pastorom Cirkvi božej (siedmeho dňa). Pre poburujúce state o proroctve a kritiku iných pastorov ho požiadali, aby odišiel.

V roku 1933 si založil vlastnú cirkev, kde začal prednášať o biblických výrokoch súvisiacich s úspechom a prosperitou. Začal aj s miestnym rozhlasovým vysielaním a pre záujemcov z radov poslucháčov začal vydávať vlastné noviny. Hnutie sa rozrastalo, a v roku 1968 sa z rozhlasovej Cirkvi božej stala Svetová cirkev božia. Vydáva časopisy Prostá pravda a na mnohých rozhlasových a televíznych staniciach vysiela reláciu Svet zajtra.

Rozpory vo Svetovej cirkvi božej nastali v roku 1972 uvoľnením Garnera Teda Armstronga, zakladateľovho syna a dediča, z rozhlasu z funkcie viceprezidenta organizácie a z funkcie vicekancelára univerzity s troma fakultami. Odišiel na dobu neurčitú z "čisto súkromných dôvodov". Začali sa šíriť reči o jeho sexuálnych pokleskoch. V roku 1974 odišlo z cirkvi šesť pastorov kvôli Armstrongovmu údajnému sexuálnemu zneužívaniu. Ďalších dvadsaťdeväť pastorov a dvetisíc členov prestúpilo do konkurenčnej Združenej cirkvi božej. Napokon Garner Armstrong z hnutia odišiel, no po jeho odchode nastali rozkoly.

Šesť bývalých študentov fakulty Ambassador College uverejnilo v roku 1977 dva roky pripravované deväťdesiatdva stránkové odhalenie, kde Svetovú cirkev božiu obviňovali z finančných podvodov, zo zneužívania členov, z obohacovania a falošných proroctiev. (Armstrong už predpovedal viac termínov Kristovho návratu na zem a každý z nich už prešiel.)

Podľa časopisu Prostá pravda prorok Jeremiáš v roku 569 pred n. l. odviedol dcéru posledného judského kráľa do Írska a vzal so sebou aj kameň, ktorý Jakubovi poslúžil ako vankúš, keď sa mu snívalo o rebríku medzi zemou a nebom (Genezis 28). Podľa časopisu je dnes ten kameň -- kameň z chleba -- vo Westministerskej katedrále pod korunovačným kreslom.


Proroctvo

Dôležitou súčasťou Armstrongovho posolstva je proroctvo, ktoré obsahuje nasledovné učenie.

Rimanom sa v roku 69 n. l., keď padol Jeruzalem, úspešne podarilo zabrániť šíreniu evanjelia. Podvrhnuté evanjelium bolo kázané až do prvej nedele 1934. Vtedy sa zjavila pravá cirkev. Bol to deň, keď začali vysielať Svet zajtra a začala byť publikovaná Prostá pravda.

"Desať stratených izraelských kmeňov" sa po oslobodení zo zajatia v Asýrii túlalo po Európe. Boli to predkovia britských národov. Dôkazom toho podľa Armstronga je slovo "Saxon" (Saský), odvodené od Isaac`s son (Izákov syn). Podobne aj Denmark (Dánsko) pochádza zo spojenia Dan`s Mark.

Návrat Židov do Izraela naznačuje, že chrám bude čoskoro znova vybudovaný, ako sa o tom hovorí v proroctve v Starom zákone. Mladý Austrálčan, ktorý sa pokúsil podpáliť mešitu Al Aksa v Jeruzaleme, aby ju mohli znovu postaviť, bol vraj členom tejto cirkvi.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com