Sri Chinmoy


Základ: hinduizmus
Boh: Sri Chinmoy, Krišna, Budha, Ježiš... sú na jednej úrovni
Zakladateľ: Sri Chinmoy, predstavil ho Svámí Vivekánada
Vodca: Sri Chinmoy (Šrí Činmoj)
Forma šírenia: plagátová propagácia meditácie (nie samotného kultu)História a základné učenie

Sri Chinmoy je hnutie s hinduistickým pozadím a je súčasťou hinduistického hnutia neovendáta. Sri Chinmoy je radené medzi deštruktívne kulty.

Po prvý raz sa predstavilo v misii Rámakrišnu, ktorú založil Svámí Vivekánada. Jadrom učenia je podstatná jednota náboženstiev, pričom Ježiš, ako osvietený majster stojí na tej istej úrovni ako Krišna alebo Budha a v hnutí Sri Chinmoy aj ako Sri Chinmoy. Neovendáta patrí k advaistickému hinduizmu, ktorý uznáva bytostnú jednotu a dôvod bytia.

Tento monoistický smer vedie k presne definovanému učeniu o máji - ilúzii. Človek žijúci v máji vidí rozdiely medzi bytím a Bohom, ako aj rozličnými druhmi bytia. To sa v advaistickom hinduizme javí ako výraz duchovnej nezrelosti a nevykúpenosti. Advaistický hinduizmus naproti tomu pokladá "tat tvam asi" Čiže "to si ty", za upozornenie na znovuobjavenie vlastnej identity v inom, zjavne cudzom. Totožnosť môjho ja spočíva mimo tohoto zmyslového ja v čomsi hlbšom, selbst - v átamane, ktorý je v konečnom totožný s brahmanom, božským. Podľa tohto teda cesta spásy v zmysle neovendáty pozostáva v obrátení od ja k hlbšiemu ja - selbst - a uskutočňuje sa v meditácii, výstupom cez rozličné čakry, meditačné centrá v tele. Meditácia dosahuje vrchol, keď meditujúci opustí svoje telo cez čakru a jeho átaman vyústi do jednoty s brahmanom, pričom vonkajší majster, v tomto prípade Sri Chinmoy, zohráva rolu aj vnútorného majstra. On je ten, ktorý sa meditujúcemu zjavuje a vedie ho - preto sa aj medituje obraz gurua, ale požaduje sa aj absolútna poslušnosť a odovzdanosť - bhakti. Potvrdilo sa, že nebezpečenstvo takejto meditácie spočíva v strate zmyslu pre vonkajší svet, v materiálnom zneužívaní bhakti - zbožnosti, v totalitnom zneužívaní askézy a nedostatočnom spracovaní meditačných zážitkov.

Osvietený guru Sri Chinmoy žije od r. 1962 v New Yorku. Predstavuje sa ako vybavený mnohými sidhami - nadprirodzenými silami, ktoré poukazujú na jeho božskosť. Podľa vlastných údajov napr. vytvoril za niekoľko mesiacov 140 000 akrylových obrazov, napísal vyše 400 kníh a pokladá sa za omilosteného hudobníka, vzpierača a mimoriadneho bežca na dlhé trate. Túto - po viacerých pozorovaniach spochybniteľnú - kreativitu chápu jeho prívrženci ako dôsledok jeho jednoty s dôvodom bytia a pokúšajú sa ju propagačne využiť. Sri Chinmoy uvádza ako svoje hlavné zamestnanie vyučovanie meditácie pri OSN, avšak v skutočnosti iba denne medituje v kaplnke OSN, prístupnej všetkým vierovyznaniam.

V hnutí sa popri prednáškach, úvodoch do meditácie, bežeckých tréningoch, behoch za svetový mier vytvorili niektoré ťažiskové body - "nebeské zariadenia", napr. biopredajňa, športová predajňa, nakladateľstvo, zásielkový dom atď. Toto guruovské hnutie práve svojim hospodárskym zameraním pripomína medzičasom rozpadnuté Bhagwanovo impérium.


Kritika hnutia

Propagácia hnutia Sri Chinmoy spočíva v tom, že sa navonok neprejavuje transparentne. Pri plagátových akciách nepoukazuje na žiadnu organizáciu. Meditácia sa spočiatku predstavuje ako technika na uvoľnenie a životnú pomoc, každý vzťah k hinduizmu sa popiera. Namiesto toho sa meditácia pevne viaže na heslá alterno-psycho-spirituálnej scény. Je to cesta od všeobecného k jadru bytia.

Hnutie Sri Chinmoy na svojich školenia používa známe techniky z iných deštrukčných kultov: odopieranie spánku, vyčerpanosť --- najmä maratónskymi behmi, po ktorých nasleduje meditácia a prednášky, ako aj totálne zaťaženie rozličnými skupinovými aktivitami.

Hinduistické tradície sú zneužívané na to, aby sa najmä mladí ľudia viazali podľa vzoru majster - žiak, a aby sa zapojili do celosvetových organizácií. Žiak dostáva obyčajne na znak iniciácie od gurua nové duchovné meno. Toto ešte väčšmi posilní väzbu s hnutím, a tým odcudzenie svojmu niekdajšiemu okoliu.


Srí Chinmoy na Slovensku

Šrí Činmoj - Srí Chinmoy - spoločnosť má meditačné centrum v Bratislave. Má svoj veľkoobchod Madal Bal, s.r.o. Pravidelne organizujú beh mieru, koncerty duchovnej hudby, kurzy, semináre, prednášky, na témy Vnútorné prebudenie, Cesta lásky, Meditácia a hudba, apod. Na týchto akciách pre verejnosť predávajú ezoterický tovar, vonné tyčinky, knihy od Šri Činmoja. Vytvárajú postupne ucelenú sieť celých miest v SR, ktoré sa zapájajú do ich "mierových" aktivít.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com