Sikhizmus


GURMAT - GURUOVE UČENIE


Náboženstvo: zatraktívnenie už prakticky existujúcej syntézy v spojení prvkov ľudového hinduizmu (bhakti) s mystickým islamom (súfízmus) a tibetským budhizmom (tantrizmus)
Boh: je jediný, všetko prevyšujúci Stvoriteľ (je nepoznateľný) Boh je pôvodný guru
Zakladateľ: guru Nánaka
Odhadovaný čas vzniku: okolo roku 1500 n. l.
Odhadovaný počet veriacich: asi 10 miliónov
Územné pokrytie: 90 % v Indickom Pandžábe (malý "ostrovček v hinduistickom mori"), majú chrámy však aj vo Veľkej Británii, východnej Afrike, Malajzii na západnom pobreží Kanady a v USATo, čo sa na západe nazýva sikhizmus, nazývajú sikhovia Gurmat-Guruovým učením. Je to jedno z najmladších náboženstiev, ale na sikhov môžeme natrafiť skoro v každom kúte sveta. Ich vplyv na život v Indii značne prevyšuje ich počet. Sikhizmus má svoj pôvod vlastne v ľudovej kultúre. Podporil zavrhnutie kastovníctva a potvrdil rovnosť žien. O ženách sa vraj Guru Nának vyjadril: "Ako ju možno považovať za menejcennú, ju, ktorá plodí kráľov?"


Guru Nának

Sikhovia odvodzujú svoj pôvod od gurua Nánaka. Narodil sa v roku 1469 a detstvo prežil v dedine Talvandi, štyridsať míľ juhozápadne od Láhauru. Okolo roku 1500 sa vzdal manželského života, opustil rodinu a dvoch synov, a začal žiť túlavým, asketickým životom. Ako hinduistický svätý mních nosil šafránovožltý habit a ako moslim turban a ruženec. V tomto čase už existovala syntéza veľkých náboženstiev (hinduizmu, islamu a budhizmu) - tradícia sant v severnej Indii. Spájali sa v nej prvky oddanosti ľudového hinduizmu (bhakti), meditácie mystického islamu (súfízmus) a presne predpísané rituálne obrady tibetského budhizmu (tantrizmus). Nának túto syntézu vyjadril novým spôsobom, oveľa príťažlivejšie a jasnejšie.


image
Guru Nának


Nánakovo učenie

Nának prepracoval najprv myšlienky, ktoré sa týkali spasenia. Podľa sant, spasenie záviselo iba od opakovania daného božieho mena. Guru Nának učil, že pre spasenie sú rozhodujúce dva predpoklady, jeden sa týkal podstaty Boha a druhý podstaty človeka.

Boh - je jediný, osobný, všetko prevyšujúci Stvoriteľ, ku ktorému si musí jednotlivec vytvoriť veľmi blízky vzťah. Toto chápanie vyjadril guru Nának v množstve dôležitých výrazov, napr.:

nirankár - Boh nemá tvár
akál - Boh je večný
alakh - Boh je nepopísateľný

Veľký dôraz sa kladie práve na tretiu myšlienku; Boh je v podstate nepoznateľný. Poznať ho možno iba tak, že je milosrdný, a záleží mu na tom, aby ľudia poznali prostriedky, ktoré vedú k spáse. Zjavuje sa preto všetkým, ktorí chcú otvoriť oči a vidieť. Je prítomný všade, preniká všetkými tvormi, a najmä ľudským srdcom.

Človek - akoby chcel ostať slepý. Zatvára oči pred jeho božským zjavením, prichádzajúcim zvonka i zvnútra. Vie, že potrebuje spásu, ale hľadá ju v jalových náboženských prejavoch, ako je uctievanie v hinduistických chrámoch alebo modlitby v moslimských mešitách. Takéto vonkajšie prejavy ho ešte silnejšie pripútajú ku kolobehu narodenia, smrti, znovuzrodenia. Človek však vďaka svojej podstate nie je schopný rozpoznať Božiu prítomnosť, preto potrebuje gurua alebo Božieho učiteľa. Boží učiteľ je "hlas Boží", tajomne vyslovený v ľudskom srdci. Prebudený a osvietený človek sa poobzerá okolo seba, nazrie i do svojho vnútra a vidí Boží poriadok, či harmóniu. Spasenie je teda dosiahnutie vnútorného súladu, pomocou pravidelnej a sústredenej meditácie o Božom mene. Napokon dospeje veriaci k zjednoteniu s Božskou harmóniou a kolobeh znovuzrodení sa zastaví.


Vývoj spoločenstva

Skôr, ako guru Nának zomrel, určil za svojho nástupcu jedného zo svojich žiakov. Guruovia stáli potom na čele sikhského spoločenstva viac ako stopäťdesiat rokov. Desiaty z nich, Gobind Singh, posledný z tohoto radu, preniesol vedenie na spoločenstvo (Chálsa Panth) a na posvätné texty (Guru Granth). Dnes sú najdôležitejšie posvätné texty.

Spoločenstvo bojovalo o prežitie s moslimskými mogulskými vládcami, bolo začlenené do spoločenstva vojenskej kasty džátov a potom vystavené pôsobeniu mocenskej (šakty) kultúry v hornatej oblasti Šivalik. Odvtedy sú typické pre dnešných sikhov brady, turbany a vojenská udatnosť. V roku 1699 založil (pravdepodobne Gobind Singh) bratstvo Chálsa. Jeho členovia museli prijať krst a nový kódex disciplíny, ktorý obsahoval Päť K a rad zákonov.

Málá, nekonformistická skupina v rámci sikhizmu - sahadždáriovia - nerešpektuje tento kódex v plnom rozsahu, ale hlása návrat k pôvodnému učeniu guruov. Keby sa sikhovia v dnešnej spoločnosti vzdali vonkajších znakov svojej viery, riskovali by, že ich pravoverní označia za odpadlíkov.


Desiati guruovia

Boh, pôvodný guru, odovzdal posolstvo svojmu vyvolenému žiakovi Nánakovi, a potom ďalším desiatim guruom:

Nának (1469 - 1539) - prísny monoteista, mystik a odporca asketizmu.

Angad (1504 - 1552) - zjednotiteľ, zostavovateľ cirkevných piesní a staviteľ chrámov.

Amar Dás (1479 - 1574) - rozdeľovateľ pozemkov, iniciátor spoločného stravovania. Zdôrazňoval rovnosť ľudí.

Rám Dás (1534 - 1581) - spoločenský reformátor a zakladateľ Amritsaru, posvätného a pútnického miesta.

Ardžan (1563 - 1606) - prvý guru, ktorý sa narodil jako sikh, staviteľ Zlatého chrámu v Amritsare, zostavovateľ náboženských piesní a učenia guruov, z ktorých zostavil Ádi Granth, posvätnú knihu sikhov.

Hargobind (1595 - 1644) - na radu svojho otca založil armádu.

Har Rái (1630 - 1661)

Har Krišan (1656 - 1664)

Teng Bahádur (1621 - 1675) - statočný a šľachetný.

Gobind Singh (1667 - 1708) - zakladateľ chálsy, prepracoval Granth.


Základné pojmy

Anrit - "Nektár nesmrteľnosti", nápoj z vody a kryštálového cukru, ktorý sa používa pri iniciácii.
Karáh paršád - jedlo z múky, cukru a čistého polotekutého masla z byvolieho mlieka v rovnakom pomere, je sa na záver sikhských zhromaždení ako symbol rovnosti a bratstva.
Langar - kuchyňa, do ktorej je volný vstup.
Mela - sviatok.
Seva - bohoslužba.


Päť K

Keš - nestrihané vlasy.
Kanghá - hrebeň na upevnenie vlasov.
Kirpán - dýka.
Kara - oceľový náramok.
Kačh - spodné nohavice.

Dôležité sú aj zákazy. Nesmie sa používať tabak, hašiš, ópium, alkohol, jesť hovädzie a bravčové mäso.


Obrady

Pomenovanie - keď sa matka po pôrode zotaví, príbuzní navštívia chrám - gurdváru, aby vzdali vďaku a pomenovali dieťa.

Prijatie do dospelosti - mladí sikhovia vstúpia v puberte do spoločenstva, chálsy, k chlapčenskému priezvisku sa pridá Singh a k dievčenskému Kaur.

Svadba - nie je to iba spoločenská zmluva, ale duchovná jednota. Je to zároveň spoločenská i náboženská udalosť.

Kremácia - zvyčajne sa koná deň po smrti; rodinná udalosť, počas ktorej sa číta z textov.


Sviatky

Baisakhí - Nový rok a jarná žatva, prevzatá z hinduizmu, v Amritsare sa koná trh zvierat.

Díváli - Hinduistický Nový rok, sikhovia ho prevzali pre zhromaždenia v chrámoch - gurdvárach.

Hola mohalla - Guru Gobind Singh prevzal hinduistický sviatok, holí, a dodal mu vojenský podtón. Dnes sa počas tohoto sviatku konajú trhy a karnevalové sprievody.


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com