Scientológia


Zakladateľ: Lafayette Ron Hubbard
Čas vzniku: začiatkom päťdesiatych rokov
Odhadovaný počet veriacich: vyše dvoch miliónov
Územné pokrytie: po celom sveteJe to jedno z najpozoruhodnejších súčasných vierovyznaní, hlásajúce, že pozdvihne intelektuálne schopnosti a sebavedomie človeka. Tvrdí, že je terčom nacistického sprisahania CIA, FBI, amerického daňového úradu a psychiatrov z "Tenyaka Memorial". Kvôli dôkazu tohto tvrdenia zamestnáva desiatky výskumníkov, ktorí odhalili množstvo pre vlády veľmi nepríjemných prípadov, ako je zneužívanie drog vo väzniciach, používanie nebezpečných chemikálií, britská spoluúčasť na amerických pokusoch s halucinogénnymi drogami apod.


Dianetika a scientológia

Ron Hubbard (1911-1986) sa narodil v Nebraske. Tvrdil, že ako vojak námorníctva USA utrpel počas 2.- svetovej vojny zranenia nôh, že oslepol a že ho dva razy lekári vyhlásili za mŕtveho. K zdraviu mu opäť pomohla dianetika. Neskôr sa stal známym autorom vedecko-fantastickej literatúry a začal rozpracovávať svoju teóriu. V roku 1950 mu vyšla vyše štyristostranová kniha Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví, ktorá sa razom stala najpredávanejšou. Následne začal po celých USA zakladať dianetické organizácie, tieto ustanovizne však musel uzavrieť po bankrote a kritike lekárov. Z predchádzajúceho dianetického výskumu sa však vyvinula scientológia, ktorá bola uznaná ako náboženstvo a chráni ho americká ústava.


Náboženstvo

Hubbard v inotajoch vyhlasoval, že nebesia navštívil dva razy. Pri prvej návšteve videl postavené a dobre urobené brány, ktorých oporné stĺpy podopierali anjeli z mramoru a viedla k nim aleja lemovaná sochami svätých. Vstupné plochy boli starostlivo udržiavané a pripomínali prekrásne záhrady. Avšak pri druhej návšteve (o celú večnosť neskôr) už boli celkom spustnuté.

Scientológovia majú bohoslužby v nedeľu a pobožnosti a modlitby vykonávajú pastori. Omša je na páske nahratá Hubbardova prednáška. Krst, sobáš a pohreb vykonávajú podľa vlastných obradov.


Scientológia delí človeka na štyri časti:

Thetan (thajtán) - nesmrteľný duch, schopný reinkarnácie. Úplne ovláda celú osobu a dokáže vyvinúť obrovskú silu. Thetani vytvorili vesmír. V priebehu miliónov rokov sa však natoľko venovali tvoreniu, že zabudli na svoje skutočné poslanie. Práve pomocou scientológie si Thetan začína znovu uvedomovať svoje schopnosti a možnosti.

Fyzické telo - Thetan vstupuje do fyzického tela pri oplodnení.

Analytická myseľ (vedomá) - spôsobuje, že za normálnych okolností osoba koná normálne.

Reaktívna myseľ (podvedomá) - úraz, šok alebo bolesť môžu spôsobiť, že analytická myseľ prestane fungovať. Vtedy začne pôsobiť reaktívna myseľ, ktorá zaznamenáva nepríjemné zážitky, pamäťové stopy -- engramy, ktoré sa neskôr môžu prejaviť ako úchylky, neurózy a iné psychické poruchy.

Thetan si do tela prináša pamäťové stopy, ktoré nadobudol za milióny rokov.


Spása

Základom života je schopnosť prežiť. Scientológia ukazuje cestu. Spásu možno dosiahnuť iba prostredníctvom poradenských stretnutí, za ktoré sa platí.

Čistota - cieľom scientológov je byť čistý. Tí, ktorí "sa stanú čistí" získajú IQ vyššie ako 135, tvorivé schopnosti, mimoriadnu pamäť a hlbokú relaxáciu. K čistote vedie sedem stupňov, ku ktorým možno dospieť pomocou progresívnych kurzov. Po nich nasleduje ďalších osem stupňov -- pôsobenie Thetana 1 -- 8.

Poslucháč alebo súkromný poradca - osoba v predčistom štádiu urobí prvý krok k dosiahnutiu čistoty tým, že sa zúčastní na posedeniach s poslucháčom a vyrozpráva mu všetky zážitky svojho života. Cieľom takého posedenia je konfrontácia a prekonanie citlivých zón vo vlastnom vnútri.

E-mer (elektropsychomer) - poslucháčovi slúži ako pomocník. Osoba v predčistom štádiu ho drží v ruke. Je to vlastne istý druh detektora lži na zaznamenávanie stresu.


Zopár afér

Na podnet úradu pre potraviny a liečivá USA bola v roku 1963 vykonaná v hlavnom stredisku hnutia vo Washingtone domová prehliadka, po ktorej nasledovalo súdne stíhanie. Po desiatich rokoch prípad odložili ad acta.

V roku 1967 napadol scientológiu britský minister zdravotníctva, Kenneth Robinson, ktorý v Dolnej snemovni povedal, že "spôsobuje odcudzenie členov rodín a svojich oponentov viní z nekalých a nečestných úmyslov. Jej autoritárske zásady a praktiky sú potencionálnym nebezpečenstvom pre osobnosť, duševné a telesné zdravie tých, ktorých navádza, aby sa stali jej členmi. Jej metódy môžu navyše ohroziť zdravie ľudí, ktorí sa jej podriadili." Scientológovia z iných krajín mali trinásť rokov zakázaný vstup do Veľkej Británie.

Súd v USA pre žaloby proti štátu rozhodol, že scientológia nie je "organizovaná a vedená výhradne za náboženským účelom", čím prestalo pre ňu platiť oslobodenie od daní. Neskôr však bolo toto rozhodnutie zrušené.

V roku 1977 sa FBI zmocnilo dokumentov hnutia a vyšla najavo (okrem iného) aj nezvyčajná činnosť internej spravodajskej organizácie. Tá napr. znepríjemňovala život kritickej spisovateľke Paulette Cooperovej, ktorú štrnásťkrát žalovala, prihlásila ju do zoznamu predplatiteľov pornoliteratúry a falošne ju obvinila z bombového útoku.


Dianetika a Scientológia na Slovensku

Dianetika a Scientológia - stredisko (v Bratislave) organizuje platené "Semináre základných asistov" -- postupnosť jednotlivých úkonov poskytujúcich zľavu pri chorobe a psychickej záťaži. Ponúka bezplatné analýzy osobnosti, "Oxfordským testom osobnosti -- Kto ste?" s 200 otázkami, na ktoré nadväzujú platené kurzy na zlepšenie testom zistených nedostatkov v oblasti kariéry, finančnej situácie a rodinného života na akadémii Dianetiky a Scientológie.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com