Satanizmus


Základ: opozícia voči kresťanstvu
Dogma: uctievanie Satana (Diabla)
Forma šírenia: tajné okultné skupiny
Odhadovaný počet veriacich: len v USA je okolo 450 identifikovateľných skupín
Územné pokrytie: prevažne tam, kde je kresťanstvoKto je Satan?

Satan je hebrejské slovo, ktoré znamená v Starom Zákone to isté ako nepriateľ, odporca alebo žalobca. V gréckom texte Nového Zákona je Satan preložený ako "Diabolos" -- diabol. V kresťanskom učení býva bežne označovaný za vládcu pekla, za najvyššieho z diablov. Jeho údelom je konať zlo. Satan je však vymyslená a v podstate neškodná biblická bytosť v "Jóbovi" zo Starého Zákona, ktorej až ľudia - židovská sekta "eseisti" len 200 rokov pred Kristom -- prisúdili nálepku niečoho zlého. Tak, ako ho však potrebujú náboženstvá na ospravedlnenie svojich krokov a rozhodnutí, dala táto postava aj podnet k vzniku rôznych odnoží a protipólov kresťanstva, islamu (ale aj iných náboženstiev), siekt a rôznych kultov.


História satanizmu

Satanizmus má svoje korene v minulosti v podobe tajných okultných skupín, ktoré praktizovali vzývanie diabla a zosmiešňovali katolícku bohoslužbu v tzv. "čiernej mágii".

Aleister Crowley -- považovaný za jedného zo zakladateľov moderného satanizmu -- bol zakladateľom rádu "Ordo Temple Orients" (Rád chrámu Orientu). Táto organizácia zjednocuje najtvrdšiu satanistickú scénu a vykonáva množstvo okultných a sexuálnych rituálov. Ich autorom je samotný Crowley. Vypracoval tzv. "Crowleyho chartu", ktorá je základnou ideológiou neosatanizmu -- "Rob, čo chceš, nech je celým tvojím zákonom." Táto myšlienka patrí k základu neosatanského systému hodnôt.


image
Aleister Crowley


Najznámejšou organizáciou, ktorá sa verejne hlási k uctievaniu Satana je "Cirkev Satanova". Založil ju v roku 1966 Anton Szandor La Vey v San Francisku v USA. Živil sa ako krotiteľ levov, kúzelník, študoval kriminalistiku, pracoval ako policajný fotograf, hudobník. Svoj záujem sústredil spočiatku na mágiu, hypnózu a čarodejníctvo, aby neskôr vytvoril premyslené prevrátenie kresťanskej vierouky zhrnuté v "Satanskej biblii", ktorú neskôr doplnil o Satanské rituály. Vytvoril aj organizačnú štruktúru celej svojej cirkvi.

Odhaduje sa, že v USA existuje asi 450 identifikovateľných satanských skupín. Svoje neregistrované pobočky má aj v Prahe a Brne.


Základné učenie

"Satanská biblia" tvorí myšlienkový základ činností mnohých satanistických organizácií. Vychádza zo základného presvedčenia, že človek je zlý, sebecký a násilnícky. Vina sa má odplácať stonásobnou odplatou. Odvracia sa od Boha a oslavuje Satana, ktorého vôľu -- tzn. zlo -- chce vykonávať. Z jeho učenia vyplýva, že človek by sa mal zlu oddať a radovať sa z neho.

Základom učenia satanizmu je "Deväť satanských vyhlásení", ktorými La Vey nahradil "Desať božích prikázaní".


Deväť satanských vyhlásení:

Satan uznáva pôžitkárstvo namiesto odriekania.
Satan uznáva vitálnu existenciu namiesto duchovného života.
Satan uznáva nepoškvrnenú múdrosť namiesto pokryteckého sebaklamu.
Satan uznáva láskavosť k tým, ktorí si ju zasluhujú, namiesto plytvania láskou na nevďačníkov.

Satan uznáva pomstu namiesto nastavenia druhého líca.
Satan uznáva zodpovednosť k zodpovedným namiesto starosti o psychických upírov.

Satan uznáva človeka iba ako ďalšie zviera, niekedy lepšie, no častejšie horšie ako tie, čo chodia po štyroch, ktoré sa pod vplyvom "božsky duchovného a intelektuálneho vývoja" stalo najzákernejším zvieraťom zo všetkých.

Satan uznáva všetky takzvané hriechy, pretože vedú k telesnému, duševnému alebo citovému uspokojeniu.

Satan je najlepším priateľom cirkvi, akého kedy mala, pretože ju celé roky udržiava v činnosti.


Podoby a symboly satanizmu

Satanizmus má veľa rôznych podôb -- od hier na satanistov až po rituálne vraždy. Niektorí satanisti sa ani veľmi neskrývajú, iné skupiny vyznávajúce Satana pracujú tajne, ako napr. Vyznávači čiernej mágie. Ich hlavným obradom je čierna omša, kde sa uctieva zlo a je paródiou na rímskokatolícke obrady. Satan je u nich alternatívou biblického Boha.

Skutoční satanisti tzv. "tvrdozrnní" sa schádzajú tajne, bez reklamy a v malých skupinkách vykonávajú svoje obrady vzývania Satana veľmi drastickým spôsobom (obeťou stúpencov satanizmu sa stala aj manželka režiséra Polanského, herečka Sharon Tateová, ktorá v čase spáchania zločinu bola v pokročilom štádiu tehotenstva.)

Príslušníci satanských cirkví a stúpenci svoj vzťah k satanizmu prejavujú aj vonkajšími symbolickými znakmi. Obliekajú sa výhradne do čierneho, nosia obrátený kríž, náušnice v tvare lebky, bižutériu so satanskými symbolmi, ktorými sú napr. blesk, obrátená päťcípa hviezda kreslená jedným ťahom, štylizované písmo, veľké písmeno "A" v kruhu. Na stenách izieb majú satanské plagáty, používajú číslo "666" ako symbolické vyjadrenia Satana (hebrejské číslovky sú vlastne písmená a vzťahujú sa k označeniu protibožskej šelmy v poslednej knihe Nového Zákona). Dávajú sa tetovať okultnými symbolmi a vlastnia rituálne predmety -- oltár, čierne sviečky, lebky, zbierky kostí, klietky pre mačky ako obetné zvieratá. Pravdepodobne majú aj "Knihu tieňov" čo je osobný diár obsahujúci opis rituálov, vlastné kresby a symboly.

Satanisti majú vlastné obrady svadieb a pohrebov, ale aj obrady na oslavu chlipnosti a skazy. Ich omše sa nezaobídu bez spomenutých rituálnych predmetov a satanských symbolov. Často sú plné zvráteného sexu, týrania, mučenia a iného násilia. Obrady sú vykonávané väčšinou v noci pri svetlách sviečok na zvláštnych miestach -- cintoríny, hrobky, zbúraniská, opustené domy -- a majú vyvolávať strach a hrôzu, čo sa im aj v plnej miere darí. Ku svojej existencii potrebujú satanisti obete či už zvieracie alebo ľudské. Sú presvedčení, že z nich získavajú silu tým väčšiu, čím viac a dlhšie ich obeť trpí. Satanovi sa najviac zavďačia mláďatami, pretože veria, že ich duše, keď k nemu po smrti prídu, môže ľahšie vychovať.


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com