VIII. ŽIVOT & SMRŤ


REINKARNÁCIA

Čo na to pán farár?


Šanti Devová v roku 1935 v Indii často rozprávala svojim rodičom o meste Muttra, kde údajne žila v predchádzajúcom živote. Vtedy sa vraj volala Ludgi, bola matkou troch detí a pri treťom pôrode zomrela. Rodičia boli z jej nezvyčajného správania nešťastní, jej rozprávanie považovali za nezmysel a časom ho pustili z hlavy. Jedného dňa sa však náhodou dozvedeli, že v Muttre zomrela pri svojom treťom pôrode žena menom Ludgi. Keď Šanti prišla do Muttry, okamžite začala rozprávať miestnym nárečím, hoci sa ho nikdy neučila, spoznala svojho "manžela" i dve staršie deti a prv než vošla do domu, podrobne ho popísala.

O anglických dvojičkách bol ich otec presvedčený, že sú prevtelením jeho dvoch dcér, ktoré pred deviatimi rokmi zahynuli pri autonehode. V roku 1966 sa týmto prípadom zaoberal aj Dr. Banerdži z Indie.

V roku 1954 začala v hypnóze (počas "hypnotickej regresie") mladá Američanka Bridie Murphyová rozprávať o svojom živote v Írsku y 19. storočí. Odvtedy hypnotizéri priviedli veľa ľudí do stavu "regresie" - vrátili ich do predchádzajúcich životov - a výsledky si nahrávali na magnetofónové pásky. Ich príbehy sú väčšinou neuveriteľne presné a vyznievajú presvedčivo. Detaily sa však dajú veľmi ťažko overiť.


Uspokojivé vysvetlenie?

Nijaký prípad reinkarnácie sa nedá overiť, preto neexistuje jediný dôkaz. Poznáme opisované javy "déjá vu" a "hypnotickú regresiu" (návrat do predchádzajúceho života pomocou hypnózy). Déjá vu je úkaz, kedy je človek presvedčený, že niektoré udalosti už zažil, alebo že na niektorých miestach už bol. Napriek rôznym možným fantastickým vysvetleniam veľa dôkazov svedčí o tom, že sa jedná o menšie zlyhanie mozgu pri mimoriadnej únave, alebo pri istých druhoch epilepsie. Mnohí lekári tento jav pripisujú nesynchronizovanému elektrickému výboju v časti mozgu, ktorá je v spojení s pamäťovými funkciami. Možno ho vyvolať aj použitím elektrickej stimulácie pri operácii mozgu.

Závery z pokusov s hypnotickou regresiou tiež nie sú jednoznačné, ale dávajú priestor k viacerým vysvetleniam, či už vedeckým, alebo nevedeckým.

- Môže sa jednať o nevedomú pamäť - mozog si uchoval informácie bez vedomia človeka, ktoré v prípade regresie počas hypnózy uvoľní.

- Môže ísť o klam mysle - niektoré prípady naznačujú, že sa jedná o tzv. "kryptomnéziu", zmyslový klam. Myseľ si predstavuje a detailne popisuje svet fantázie.

- Môže ísť o telepatiu (?) - je možné telepatické zbieranie informácií z mozgov iných ľudí, možno už aj mŕtvych?

- Môže ísť o "rodovú pamäť" (?) - sú ľudia, ktorí veria, že existuje "rodová pamäť" zdedená od predkov, ktorá sa za istých okolností uvoľní. Informačné stopy sa môžu vraj zachovávať aj v miestnostiach a stenách.

- Môže ísť o dôsledky samotnej hypnózy --- stále nepoznáme všetky účinky hypnózy na naše vedomie.


Čo na to pán farár?

Prevteľovanie je nosníkom viery východných náboženstiev, ako je hinduizmus, budhizmus, sikhizmus, džinizmus, ale aj niektorých islamských a kresťanských siekt, ako napr. scientológia. Pán farár "automatický" prechod do iného života nepripúšťa, lebo podľa Biblie všetko riadi Boh, a jedine ten rozhoduje, ako (a kedy) bude s človekom po jeho smrti "naložené". Starý zákon popisuje smrť ako temno, ticho a odpočinok, ako stratu mysle a pamäti. Nik sa z hrobu nevráti, ale smrťou sa existencia nekončí. Je v Božej moci, aby mŕtvi povstali z hrobov. Nový zákon hovorí, že mŕtvi spia, je však rozdiel medzi mŕtvymi, ktorí verili v Ježiša, a mŕtvymi, ktorí ho zavrhli. Prvá skupina mŕtvych je s "Kristom", ostatní sú "uväznené duše". V deň posledného súdu stanú všetci mŕtvi pred Boha, ktorý ich bude súdiť podľa toho, či verili v Ježiša Krista. Tí "dobrí" vstúpia do Božieho kráľovstva, tí "zlí" budú naveky zatratení. Len "dobrí" dostanú nové telo, tak ako Ježiš, keď vstal z mŕtvych. Pán farár teda verí nielen v zachovanie duše, ale aj v zachovanie tela (pre vyvolených).


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com