imageimageimageimageimageimageimageReakcia: Tajemství Ježíše z Nazaretu

22.05.2013


Za povolenie o zverejnenie tejto reakcie ďakujem človeku, ktorý sa pod toto podpísal ako vanok_v_blate. (Týmto nickom mne známy z chat portálu Pokec z miestnosti Ježiš Ťa Miluje!).

Skúsim sa vyjadriť k textu Tajemství Ježíše z Nazaretu zo širšieho hľadiska než len so zameraním sa na text samotný. Text Vladímira Lišku by totiž mohol byť súčasťou akejsi série textov od rôznych autorov, ktorí by tvrdili svoje verzie toho, kým podľa nich Ježiš bol. Podobne ako Vladimír Liška tvrdil, že Ježiš bol vraj súčaťou podvodu Eséncov, niekto iný by zas mohol tvrdiť, že Ježiš bol vraj ovládaný UFO-mimozemšťanmi, ktorí ho používajú na svoje ciele. Ďalší by "dokazoval", ako vraj Ježiš vyučený v Indii infiltroval do judaizmu prvky indického poňatia duchovnosti. Fantazírovanie má mnoho možností a bibliu pri tom možno používať podobne ako V.Liška - to, čo do danej verzie "Ježiša" pasuje, to z biblie použiť ako fakt... a to, čo by fantastovu verziu "Ježiša" v biblii spochybňovalo, to vyhlásiť ako podvrh tých, ktorí buď nepoznali "fakty" o "Ježišovi", alebo je to zámerne rozšírená biblická dezinformácia na zakrytie stôp...

Dokonca aj mnohí z tých, ktorí uznávajú, že Ježiš bol vzkriesený, majú na podklade biblie rôzne verzie toho, čo podľa nich Ježiš od veriacich požaduje.Takáto situácia je preto, lebo biblia umožňuje rôzne verzie výkladu Ježiša, a to je zapríčinené hlavne tým, že bibliu zostavovali a kanonizovali omylní ľudia...

A čo s tým?

Pokiaľ majú ľudia trúfalosť špekulatívne pristupovať k Ježišovi, môžu si o Ňom vymyslieť čokoľvek - od verzie, že vraj ani nežil až po rôzne varianty vyššie zmienených možností. Avšak PRAVDA o Ježišovi súvisí s tým, čo sa v Judsku počas pôsobenia Piláta naozaj stalo. A to, či túto PRAVDU o Ježišovi niekto naozaj spoznáva sa neprejavuje formulovaním špekulácii o Ňom, ale poznávanie PRAVDY sa prejavuje predovšetkým POKOJNÝM životom v LÁSKE.


Zdroj: poslané na email
Re: Tajemství Ježíše z Nazaretuimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com