VII. MYSTIKA, POVERY A STRAŠIDLÁ


PSYCHOKINÉZA

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


Stačilo, ak Uri Geller z Izraela prešiel rukou po vidličke, kľúčiku či prsteni, dokázal ich zohnúť. Počas jeho vystúpení v televízii sa v domácnostiach divákov zastavovali hodiny, krútili sa vidličky a v zámkach sa otáčali kľúče, čo je dôkazom, že myseľ nejakej osoby vyvíjala nezvyčajnú energiu. Nina Kulaginová z Ruska dokázala premiestňovať z miesta na miesto malé predmety, ako perá, zápalky, strelky na kompase, bez toho, aby sa ich dotkla. Stačilo, aby sa sústredila. Ľudí s podobnými schopnosťami je viac.

Počas seans pri vyvolávaní duchov (spojenie s mŕtvymi) sa často prejavuje mimoriadne psychické pôsobenie médií. Nezriedka dochádza k levitácii predmetov - často sa do vzduchu zdvihnú aj ťažké predmety, ako napr. stôl, stolička, ba aj skriňa. V niektorých prípadoch došlo dokonca k teleportácii predmetov (dokonca aj ľudí), ktoré sa ocitnú v miestnosti, do ktorej sa očividne presunuli z iného miesta. Povráva sa, že istá objemnejšia dáma hrmotne pristála na stole na seanse niekoho iného. V ruke držala účtovnú knihu a pero.


Uspokojivé vysvetlenia?

Názory na schopnosti U. Gellera sú rôzne. Napr. názor kúzelníka Jamesa Kandiho je taký, že sa jedná o triky. Podľa neho bol Uri dobrý iluzionista v bare, ktorého testovali "iba" vedci, nie profesionálni iluzionisti.

Uriho učiteľ tvrdí, že Uri je spojený s mimozemšťanmi z planéty Hoova.

Medicínsky vedec Jicchak Bentov zase vysvetľuje Gellerove výkony ako pôsobenie "nižšieho ducha poltergeist".

John White, jeden z prvých, ktorí Gellera testovali je názoru, že Uriho zneužili a oklamali zlé sily z vesmíru.

Parapsychológovia považujú mimozmyslové vnímanie a psychokinézu za dva prejavy jedinej záhadnej schopnosti. Nazvali ju "PSÍ", a údajne môže celkom dobre existovať ako duchovne nezávislá sila.

Pripúšťa sa existencia štvrtého rozmeru, vyššia forma priestoru, kam sa môžu predmety dočasne presunúť.

Myseľ média môže ovplyvniť molekulárnu štruktúru predmetov, čo vysvetľuje dočasné odhmotnenie.


Čo na to veda?

Experimenty svedčia o tom, že naša myseľ môže oveľa väčšmi ovplyvniť hod kociek, prípadne výsledok veštenia z karát, ako sa predpokladalo. Dnes vieme, čo sa deje vo vesmíre, avšak ešte stále nevieme, čo všetko sa deje v našej hlave. Vieme len, že ani najdokonalejší počítač nemá kapacitu, ktorou disponuje 3 mm hrubá mozgová kôra človeka. Zďaleka však nevieme, aký to má vplyv na činnosť nášho vedomia a podvedomia, čoho všetkého je náš mozog schopný a ako túto jeho kapacitu prakticky využiť. Ani v prípadoch telepatie apod. nevieme, či ide o schopnosť mysle alebo o pôsobenie nejakého iného zdroja. Vo väčšine prípadov ohýbania predmetov bol však dokázaný podvod.


Čo na to pán farár?

Jedná sa pôsobenie nečistých démonických síl.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com