Problém "svetla" z pohľadu S.J.


Z knihy Ako vznikol život? Evolúciou alebo stvorením (Watch Tower Bible, 1985) str. 27 a 31


Prvý deň: "Prirodzene, že už dávno pred týmto prvým "dňom" existovalo v kozmickom priestore Slnko a Mesiac, ale svetlo týchto telies neprenikalo až na zemský povrch, a tak by pre zemských pozorovateľov nemohlo byť viditeľné. Teraz, v tomto prvom "dni", začalo byť svetlo na Zemi jasne viditeľné; a na otáčajúcej sa zemeguli sa začalo striedanie dňa a noci.

Zdá sa, že nastanie svetla bolo postupným procesom, že svetlo narastalo počas dlhého časového obdobia, nie okamžite, ako keď rozsvietime elektrickú žiarovku. To zachytáva preklad prvej Mojžišovej od J. W. Wattsa, ktorý tento text podáva takto: "A postupne začínalo existovať svetlo." Svetlo pochádzalo zo Slnka, ale Slnko samostatné nebolo vidieť, lebo bolo zakryté. A tak svetlo, ktoré dosiahlo na Zem, bolo "difúzne svetlo", ako napovedá komentár k tretiemu veršu v Rotherhamovej Zdôraznenej Biblii.

Štvrtý deň: Predtým, v správe o prvom "dni", bol použitý výraz "nech nastane svetlo". Tam bolo ako "svetlo" použité hebrejské slovo or, ktoré znamená svetlo v najvšeobecnejšom význame. V správe o štvrtom "dni" je však namiesto neho hebrejské slovo maor, ktoré označuje zdroj svetla. Komentár v Starom zákone, zväzku 1, (Kalich, Praha 1968) hovorí: "Na nebeskej klenbe dáva Boh zažiariť svetlám, dosl. lampám." Rotherham vo svojej Emphasised Bible v poznámke pod čiarou hovorí o "svetlách": "Vo verši 3, or, difúzne svetlo". Ďalej vysvetľuje, že hebrejské slovo maor  vo verši 14 znamená čosi, "čo vydáva svetlo". V prvom "dni" difúzne svetlo zrejme preniklo cez vzdušný obal, ale pozorovateľ na Zemi by ešte nebol mohol vidieť zdroje tohto svetla, lebo Zem bola stále zahalená vrstvami oblakov. Teraz, v štvrtom "dni", akiste došlo k zmene.

Atmosféra spočiatku bohatá na oxid uhličitý mohla spôsobiť, že na celej Zemi bolo horúce podnebie. Ale pri bujnom rozrastaní sa vegetácie počas tretieho a štvrtého stvoriteľského obdobia bola pohltená istá časť tejto pokrývky z oxidu uhličitého, ktorá zadržiavala horúčavu. Rastlinstvo naopak uvoľňovalo kyslík - predpoklad pre život živočíchov.

Keby vtedy bol na Zemi nejaký pozorovateľ, bol by schopný rozoznať Slnko, Mesiac a hviezdy, ktoré mali "slúžiť ako znamenia a na určovanie období a dní a rokov". (1. Mojžišova 1:14) Mesiac ukazoval plynutie lunárnych mesiacov a Slnko plynutie slnečných rokov. Ročné obdobia, ktoré sa začali v štvrtom "dni", boli nepochybne oveľa miernejšie ako dnes. - 1. Mojžišova 1:15; 8:20-22.image

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com