VII. MYSTIKA, POVERY A STRAŠIDLÁ


PREDPOVEDANIE BUDÚCNOSTI

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


Mantika alebo veštenie je domnelé "umenie" uhádnuť prítomnosť a budúcnosť. Sklenená guľa, tarotové karty, myší chvost, čajové lístky, usadenina po káve, koňakové poháre, vnútornosti zvierat, postavenie hviezd, čítanie z dlane, hádzanie mincí... všetko to slúži jedinému cieľu: dozvedieť sa niečo o svojej budúcnosti. Astrológia, jasnovidectvo, koskiomantia, bibliomantia, numerológia, proroctvo apod. sú zase disciplíny, ktoré k tomu pomáhajú. Obrovské množstvo spôsobov veštenia, ktoré vo svete existujú, sa delia podľa dvoch základných typologických znakov - veštenie podľa vonkajších "znamení" a veštenie na základe "vnútorného osvietenia" (jasnovidectvo).Veštenie podľa vonkajších znamení

- podľa nebeských telies (astrológia)
- podľa ohňa (pyromantia)
- podľa meteorologických javov (hrom, blesk, dúha)
- podľa vody
- podľa lopatkovej kosti (skapulamantika)
- podľa svätých kníh (bibliomantia) - veštiaca osoba otvorí knihu na náhodnej strane a pozrie sa o čom sa na otvorenej stránke píše. Podľa toho usudzuje, aké udalosti možno očakávať.

- podľa starých veršov (rapsodomantia) - v podstate sa jedná o starogrécky variant bibliomantie, k vešteniu sa však používali Homérove a Hésiodove diela.

- podľa vtákov a ich letu (ornitomantia)
- podľa vnútorností zvierat (haruspicia)
- podľa stavby ľudského tela (morfoskopia a fyziognomika)
- podľa dlane (chiromantia)
- podľa čísel (arithomantia)
- podľa "chvenia zeme" (geomantia)
- podľa karát
- podľa dymu (livanomantia)
- podľa čaše s vodou (kattabomantia)
- podľa pohybu hadov (ofiomantia)
- podľa zrkadla (kataxtromantia)
- podľa pohybu chrobáka (kritomantia)
- podľa sita (koskiomantia) - táto "technika" je na určovanie zlodejov
- podľa usadeniny z kávy, podľa olova, vosku, podľa hodených mincí atď.Veštenie na základe "vnútorného osvietenia" -- jasnovidectvo

- podľa snov (oneiroskopia a oneirokritika)
- podľa "bezprostredného zjavenia" (presmológia a jasnovidectvo)
- podľa údajov nebožtíka (nekromantia)


V neistom svete okolo nás mali ľudia počas celých generácií túžbu dozvedieť sa, čo ich čaká. V roku 1965 napísali traja lekári z Labradoru v Kanade do časopisu The British Medicial Journal o prípade matky piatich detí, ktorá náhle zomrela po ľahkej a úspešnej operácii týždeň pred dovŕšením svojich štyridsiatich tretích narodenín. Až potom sa lekári dozvedeli, že pred tridsiatimi ôsmymi rokmi, keď mala iba päť rokov, jej veštkyňa predpovedala, že zomrie skôr, ako dosiahne štyridsiaty tretí rok. Ráno pred operáciou povedala sestričke, že si je istá svojou smrťou (o čom lekári nevedeli). Dodatočne sa zistilo, že svojej sestre, ktorá o veštbe vedela, povedala, že z narkózy sa už určite nepreberie. Takisto svojej dcére dlhé roky tvrdila, že zomrie, keď bude mať okolo štyridsaťtri rokov.

Už v staroveku využívalo ľudstvo služby veštkýň. Najznámejšia z nich je snáď Sibyla, údajná kráľovná zo Sáby. V tých časoch existovali viaceré veštiarne, z ktorých najznámejšia bola v Delfách. Predpovedanie budúcnosti je však výhodný obchod aj dnes. Medzi priority dňa pre takmer polovicu populácie civilizovaného sveta patrí prečítať, alebo vypočuť si svoj horoskop. Množstvo, najmä ženských časopisov dáva svojim čitateľkám rôzne informácie, rady a návody, ako treba čítať z kávovej usadeniny, z čajových lístkov, zo stekajúceho vosku zo sviečky, ako sa číta z dlane a z tarotových kariet. Obrázky na týchto kartách majú okultistický význam a z ich uloženia sa dá čítať budúcnosť, podobne ako z obrazca, ktorý vznikne z hodených mincí (metóda I-ting - pôvodne sa hádzali myšie chvostíky). Z rôznych foriem predpovedania budúcnosti sa však dnes najväčšej popularite teší najmä astrológia a numerológia.

Medzi známe osobnosti na tomto poli je nesporne "Nostradamus", ktorý sa stal legendou vďaka jedinej knihe, Centuries (Stovky), ktorú vydal v roku 1555. "Stovky" sú vlastne súborom stoviek tajuplných strof, predpovedajúcich budúcnosť. V tom čase bol Michel de Nostredame (1503 -1566) známy svojim prínosom v oblasti medicíny a astrológie. Jeho stúpenci tvrdia, že veľmi presne predpovedal mor, veľký londýnsky požiar, francúzsku revolúciu, Napoleona, smrť pápeža Jána Pavla I. a obe svetové vojny.

Mladému Angličanovi, Matthewovi Manningovi sa v roku 1975 snívalo o nehode Boeingu 747 na Kennedyho letisku v New Yorku a o katastrofe v londýnskom metre. Obe udalosti sa neskôr stali.

Jeanne Dixonová z USA zasa presne predpovedala zavraždenie Johna F. Kennedyho a Martina Luthera Kinga. Pri návšteve hotela Ambassador v Los Angeles predpovedala, že práve tam bude zavraždený Robert Kennedy. Nesprávne však predpovedala začiatok 3. svetovej vojny na rok 1958, koniec vietnamskej vojny v roku 1966 a Jackie Kennedyová sa znovu vydala.


Čo na to veda?

Niektoré z foriem predpovedania budúcnosti sú len prostriedkom na vyjadrenie rozhodnutia, ku ktorému človek podvedome dospel. To, čo vidí v šálke od kávy alebo číta z kariet, je ovplyvnené jeho zameraním a temperamentom. Pri veštení z krištáľovej gule pravdepodobne automaticky vysiela podvedomie vedomiu informácie v podobe obrazov. Nie sú známe sily, ktoré tu pôsobia.

Ani astrológia nemá vedecké základy. Veľmi veľa ľudí je však presvedčených, že životné dráhy jednotlivca ovplyvňujú hviezdy. Západná astrológia vznikla vtedy, keď sa zistilo, že sa Slnko zdanlivo pohybuje okolo Zeme v pravidelnom ročnom rytme a na približne rovnaký časový úsek sa ocitne v blízkosti každej z dvanástich skupín hviezd. Podľa pozície hviezd bola obloha rozdelená na "domy" a osud človeka mal predurčiť "dom", v ktorom sa Slnko nachádzalo v čase, keď sa narodil (serióznejší astrológovia trvajú aj na presnom dátume narodenia).

- Je tu však niekoľko pochybností. Náš život podľa astrológov formujú planéty slnečnej sústavy okrem Pluta a Neptúna. Tie sa neberú úvahy, pretože ešte neboli objavené v čase, keď sa formulovali zásady astrológie.
- Nespomína sa ani trinásta konštelácia - oficius. Konštelácie v skutočnosti nezodpovedajú skutočnému rozostaveniu hviezd. Je to iba zdanie, ktoré vzniká pri pozorovaní hviezd zo Zeme.
- Slnko sa nezdržiava v každom "dome" rovnako dlho. Dĺžka pobytu sa pohybuje od 6 dní v Škorpiónovi až po 47 dní v Panne.
- Navyše, v priebehu rokov sa postavenie hviezd na oblohe zmenilo. Napriek tvrdeniu astrológov, že ten, kto sa narodil začiatkom októbra, je v znamení Váh, dnešný pohľad na oblohu prezradí, že v skutočnosti je v znamení Škorpióna!

Čo sa týka Nostradama, aj presnosť jeho predpovedí je podľa vedcov veľmi otázna. Kniha je nejasná a jeho strofy sa môžu rovnako týkať udalostí na francúzskom dvore, ako aj medzinárodných pohrôm. Jedno jeho štvorveršie hovorí aj o akomsi Histerovi - dieťati Nemecka (Hitler?). Počas 2. svetovej vojny si však obe strany vysvetľovali Nostradamovo proroctvo tak, že víťazstvo prisudzuje im.

Nie je dokázaná ani teória, že veľké ľudské nešťastia a bolesť vyžarujú akúsi energiu, schopnú pohybovať sa proti času, a preto ich počuť (vidieť) prv, ako sa stanú. V takýchto úvahách sa hľadalo vysvetlenie k predpovediam nešťastí, aké robili Manning a Dixonová. Tá svoje nepresnosti obhajovala názorom, že niektoré "zjavenia" sa nesplnia, ak sa osoba o ktorú ide, dozvie o predpovedi. Iné "zjavenia" sú len telepatické vibrácie - silné signály ľudských zámerov, ktoré nemusia vyjsť, ak dotyčný neskôr zmení svoj názor. Vytvorila si tým široký priestor na omyly. Jej povestná presnosť predpovedí však záhadne zmizla a ich "skóre" od roku 1970 rapídne pokleslo.

Priveľký záujem o veštenie však môže viesť k nebezpečným duševným poruchám. Zdá sa, že veštkyne majú na svedomí mnoho ľudí, ktorých poslali na schôdzku so smrťou. Ďalšie postoje vedy k tomuto fenoménu sú popísané v kapitole o kliatbach a urieknutiach.


Čo na to pán farár?

Pán farár dvíha varovný prst. Človek by sa nemal chcieť vyrovnať Bohu. Nemal by poznať svoju budúcnosť. Postoj Biblie je jasný. Čiastočné zjavenia budúcich udalostí sú zbytočné a nemajú nijakú cenu. Viesť nás môže iba Stvoriteľ, a tak pán farár hovorí, že sa máme odovzdať do jeho rúk.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com