Perfekcionisti


Nazaretská cirkev je najväčším spoločenstvom perfekcionistov. Perfekcionisti sú veľmi blízki letničným kresťanom. Nereprezentujú jediné vyznanie, ale majú veľa spoločného -- rovnako veria v možnosť dosiahnuť stavu osobnej svätosti a očakávajú druhý Kristov príchod. Na rozdiel od letničných neuznávajú schopnosť hovoriť "inými jazykmi". Veľká väčšina vyznávačov perfekcionizmu je sústredená v USA.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com