II. ZÁHADY Z BIBLIE


NETVOR S ĽUDSKÝMI VLASTNOSŤAMI


Boh má všetky orgány ako človek. Vidí, počuje, chodí, stravuje sa, pracuje, oddychuje, raduje sa, zlostí sa, čuduje sa, trestá, má svoje príbytky, robí a napráva svoje chyby. Teda nie je ani dokonalý. Záhadou však je, na ČO sa díval, ČO počúval, jedol apod. pred tým, ako stvoril svet?

Boh podľa Biblie býva v arche - truhlici. "Vtedy kráľ povedal Sadokovi: Zanes archu Božiu späť do mesta. Ak som našiel milosť v očiach Pánových, privedie ma späť a popraje mi vidieť ju a jeho príbytok.". (II. Sm, 4.4; Ž, 99.1 atď.). Podľa potreby sa usídli na nejakom vrchu (Sinaj, Horeb...), dokonca si počas vlády kráľa Šalamúna rozkáže postaviť "trvalé bydlisko" --- chrám, ktorý aj osídli. Po útoku rímskych dobyvateľov pán chrámu vystupuje na nebesia (nechal sa vyhnať!). Kto však stvoril nebesia a kde býval predtým?

Boh potrebuje aj jesť. A najradšej mäso! Keď mu roľník Kain priniesol obeť "z potných plodín" a Ábel "z prvotín svojich oviec, tých najtučnejších" (Gn, 4.3, 4), prijal mäso (z čoho vznikol známy konflikt: Kain zabil Ábela). Čo však jedával pred vznikom sveta?

Či už Boh jedáva, žerie alebo ho niekto kŕmi, v každom prípade prijíma potravu. Aspoň Biblia to tvrdí. Podľa knihy Levicitus sa náboženský kult redukoval na prinášanie obetí v podobe mäsa, ale prostredníctvom kňazov.

"A za pokánie prinesie kňazovi pre Pána bezchybného barana podľa odhadu jeho previnenia." (Lv, 6.6).

Kvalita je veľmi dôležitá:

"Prinášate kradnuté, chromé a choré; prinášate to ako obetu, a to mám prijať z rúk vašich? Zlorečený podvodník, ktorý má v stáde samčeka; urobí sľub Pánovi svojmu, obetuje však chybné." (Mal, 1.13, 14).

Chlieb, víno a mäso musia byt teda prvotriedne! Bez ohľadu na to, kto skutočne dostal mäso obete, podľa viery ho používa sám eloha Jahve. Motívy, ktoré nútili kňazov a prorokov zobrazovať Boha ako veľmi náročného na kvalitné potraviny, sú pochopiteľné. Avšak tieto potreby do určitej miery charakterizujú aj biblické predstavy o Bohu. Keby však Boh skutočne existoval a bol skutočne vševediaci a všemohúci, nedopustil by to, nevystavil by svoje meno podozreniam z ľudských slabostí, prieberčivosti atď., ale nenechal by sa ani kňazmi okrádať!

Boh má aj charakterové črty. Je to žiarlivý netvor.

Ak Biblia vykresľuje Boha s ľudskými vlastnosťami, pri čítaní niektorých jeho údajných výrokov mi behajú po chrbte zimomriavky a pochybujem o akejkoľvek jeho ľudskosti (ešteže Boha si vymysleli ľudia, a nie Boh ľudí). Poďme však k Biblii.

Jahve viackrát vystríha svoj vyvolený národ že je žiarlivý a nestrpí žiadnu konkurenciu; už prvé štyri z "desatora" prikázaní sú výsostne egoistické. Navyše existuje ešte viacero príkazov, ktoré sa nesmú porušovať a Izrael sa zaviazal plniť "všetky jeho príkazy a ustanovenia" (Dt, 28.15).

A ak bude Izrael jeho prikázania porušovať, bude vystavený najhorším trestom. V tejto kapitole (Dt, 28) na viacerých stranách nasleduje množstvo zúrivých kliatob a vyhrážok. Kliatby sú adresované nielen konkrétnemu previnilcovi, ale aj "plodu jeho života" i "plodu jeho zeme", jeho dobytku i ovciam. Postihnú človeka všade - "keď bude vchádzať i vychádzať", "v meste i na poli", "pri všetkých prácach, ktoré bude konať".

Nasleduje výpočet trestov, ktoré postihnú prekliateho človeka: morová rana, suchoty, zimnica, horúčka, páľava, nakazené povetrie a hrdza... nebo nad hlavou prekliateho bude medené, zem pod ním železná, pršať bude naň piesok, porazia ho všetci nepriatelia, "po jednej ceste proti nim vytiahneš, ale po siedmych budeš utekať a rozprášený budeš po všetkých krajinách zeme".

A výpočet chorôb, ktorými bude zatratený nešťastník trpieť pokračuje: egyptský vred, morové hľuzy, prašina a svrab, šialenstvo a slepota. Jeho pomsta za prípadné uctenie si niekoho iného nepozná hraníc: "Zasnúbiš sa zo ženou, ale iný bude s ňou spávať. Vystavíš si dom, lež iný v ňom bude bývať. Vysadíš si vinicu, ale nebudeš ju oberať." A potom nasleduje celý rad ďalších zúrivých a šialených hrozieb tohoto "zvera": "Budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér... v obkľúčení a v biede, ktorou ťa budú trápiť nepriatelia tvoji."


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com