Mravná obnova


Zakladateľ: Frank N. D. Buchman
Čas vzniku: okolo roku 1920Mravná obnova víta Bohom ovládaný svet. Jej stúpenci veria, že môžu zmeniť svet, keď pomocou "duševnej chirurgie" zmenia jednotlivcov. Od založenia malo hnutie viaceré názvy (Hnutie prvého storočia, Oxfordská skupina), a od roku 1938 sa volá Mravná obnova (keď sa pod hrozbou vojny hovorilo o znovuozbrojení proti Nemecku, Buchman vyhlásil, že svet potrebuje mravnú obnovu).

Američana Franka Buchmana (1878-1961) vysvätili v roku 1902 za luteránskeho kňaza. Po roztržke so šiestimi vychovávateľmi v chlapčenskom internáte zložil funkciu. V čase, keď prežíval depresiu, bol na návšteve v Anglicku (v Keswicku), kde si vypočul rozprávanie jednej ženy o tom, ako Ježišovo ukrižovanie zmenilo jej život. Pod vplyvom tohto zážitku sa Buchman radikálne zmenil. Šiestim vychovávateľom napísal ospravedlňujúci list a ich vzájomný vzťah sa opäť zlepšil. Po návrate do Ameriky sa stal tajomníkom Združenia kresťanskej mládeže YMCA, na vysokej škole Penn State College. Začal pracovať na zásadách Mravnej obnovy a zistil, že náboženstvo v podstate nie je záležitosťou intelektu ani citov, ale vôle. V roku 1921 vytvoril Oxfordskú skupinu, pozostávajúcu zväčša zo študentov. V roku 1927 zapustilo hnutie korene v Holandsku, neskôr v Juhoafrickej únií, Kanade, Škandinávii a skôr, ako Buchman v roku 1961 zomrel, rozšírilo sa do celého sveta. Hnutie nemá pevnú členskú základňu, ženy a muži sa k nemu voľne pripájajú. Usilujú sa žiť podľa "štyroch absolútnych cností".


Zásady Mravnej obnovy

Mravná obnova nemá krédo a miesto členov má propagátorov. Na to, aby dokázali zmeniť svoj život, musia prejsť piatimi štádiami (päť C):

Vedomie (conviction) -- uvedomovať si svoje hriechy.

Ľútosť (contrition) -- pocítiť ľútosť.

Spoveď (confession) -- vyjadriť ľútosť.

Premena (conversion) -- žiť nový život.

Kontinuita (continuance) -- pokračovať v novom živote.

Keď sa život člena zmenil, musí sa zo všetkých síl usilovať o štyri absolútne cnosti:

Absolútnu čestnosť
Absolútnu čistotu
Absolútnu obetavosť
Absolútnu lásku

Tieto cnosti dosiahne, keď bude dodržiavať štyri zásady:

Spoveď - slúži ako svedectvo pre iných a má im pomôcť rozpoznať a priznať si vlastné hriechy.

Podriadenosť - v minulom, prítomnom a budúcom živote sa každý podriadi Božej starostlivosti a nechá sa Bohom viesť.

Odškodnenie - každého treba odškodniť za zlo, ktoré mu bolo priamo, či nepriamo spôsobené.

Usmerňovanie - znamená počúvať a uznávať Boha a spoliehať sa na Neho, riadiť sa Ním vo všetkom, čo človek robí, alebo čo hovorí, či je to viac alebo menej významné.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com