Moravskí bratia


Medzi chudobou v stredných Čechách v predreformačnom období vznikla aj spoločnosť moravských bratov (niekedy českých bratov). Aj oni žiadali návrat k ranému kresťanstvu a boli prenasledovaní cirkvou aj svetskou mocou. Niektorí prívrženci museli ujsť z Čiech do Nemecka, kde sa usadili v mestečku Herrnhut a založili v roku 1727 náboženský spolok herrnhuterov. Časom prešli na augsburské vyznanie viery.

Moravskí bratia si uchovali tradičnú cirkevnú hierarchiu a udržujú v svojich obciach prísnu disciplínu. Život každého člena sledujú tzv. dohliadatelia. Veria v Kristovu vykupiteľskú obeť, dôležité sú pre nich bohoslužobné obrady a úkony -- liturgia, modlitby, omývanie nôh apod.

Šíreniu hnutia napomáha aktívna misionárska činnosť. Toto hnutie dnes možno nájsť aj v USA, ale aj v takých krajinách ako Nikaragua, Tanzánia, Surinam, Antilské ostrovy a Juhoafrická republika. V Čechách pôsobia ako Jednota bratská. Obce moravských bratov úzko spolupracujú s luteránskymi cirkvami.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com