Moonova sekta


Zakladateľ a vodca: Sun Myung Moon
Odhadovaný počet veriacich: podľa údajov sekty tri milióny, iné pramene hovoria, že ich je oveľa menej"Učiteľ hovorí..." -- touto frázou začína "Dokonalý otec" Sun Myung Moon svoje prejavy.

Moonova sekta má aj mnoho iných názvov, napr. Asociácia Ducha Svätého za zjednotenie svetového kresťanstva. Tejto sekte, pomenovanej podľa jej vodcu, len v samotnej Veľkej Británii prispeli kupujúci okolo milióna libier bez toho, aby si to vôbec uvedomili. "Kúpte si sviečku, pomôžete pri práci s mládežou." "Neprispejete na prácu misionárov?" Mnohí zaneprázdnení kupujúci dobrovoľne zaplatia...

Ak okoloidúci prejaví záujem, pozvú ho do miestneho strediska, kde sa dozvie viac. Tam sa s ním láskavo a úctivo pri káve hodinu zhovárajú. Až potom sa s ním o hnutí osamote pozhovára jeden z vodcov. Po tomto "pohovore" ho obyčajne pozvú späť a ponúknu jedlom, pri ktorom diskusia pokračuje. Prebieha asi takto: "Nakoniec bude každý stúpencom Zjednotenej cirkvi, tak prečo by ste sa nemali stať jej členom teraz. A navyše tí, ktorí budú brojiť proti pánovi Moonovi, budú trpieť". Ak niekto o hnutí prejaví záujem, pošlú ho na víkend, prípadne na niekoľkodňový (niekedy aj tri týždne) kurz intenzívnej výučby. Ak sa k hnutiu rozhodne pridať, navrhnú mu, aby zanechal prácu, domov a majetok a žil v jednom z cirkevných stredísk.

Počet členov -- hlavne mladých ľudí vo veku od osemnásť do dvadsaťšesť rokov rýchlo rástol. Sekta vlastní veľkú sieť podnikov, vrátane tovární na výrobu náhradných dielov do zbraní, nástrojov, výrobu žeň-šeňového čaju v Južnej Kórei a nehnuteľnosti.

Reverend (je to čestný titul) Sun Myung Moon tvrdí, že keď mal šestnásť rokov, zjavil sa mu počas modlitby na hore v Severnej Kórei Ježiš a povedal mu, aby obnovil dokonalé Božie kráľovstvo na zemi. V priebehu deviatich rokov vyznania viery sa mu postupne zjavovali Boh, Ježiš, Mojžiš a Budha. V knihe Boží zákon túto teológiu spracoval Yee Hye Wen, jeden z Moonových stúpencov. Moon začal kázať v roku 1945 ako stúpenec ilegálneho Svätodušného hnutia. Severokórejská vláda ho potom na tri roky poslala do pracovného tábora, odkiaľ ho vyslobodili vojská OSN. Jeho stúpenci tvrdia, že bol zavretý za svoje antikomunistické zmýšľanie, jeho oponenti zasa prehlasujú, že za bigamiu a cudzoložstvo.

V roku 1954 sa presťahoval do Južnej Kórey, kde založil Zjednotenú cirkev. Budoval obrovskú sieť priemyselných podnikov a aj vláda ho preto videla v čoraz priaznivejšom svetle. Moon tvrdí, že OSN je tribúnou komunizmu a založil niekoľko antikomunistických skupín vrátane Medzinárodnej federácie pre víťazstvo nad komunizmom.

Vyhlásil, že 1. januára 1972 sa mu zjavil Boh a prikázal mu, aby pripravil svet na druhý príchod Mesiáša.

Moon sa začal angažovať aj do politiky USA, hoci jeho cestu do Ameriky sprevádzali demonštrácie, ba dokonca ho niektorí označili za fašistu, pretože podporoval juhokórejskú vládu. V roku 1974 spustil kampaň pod heslom "Boh miluje Richarda Nixona" práve v čase, keď vypukla aféra Watergate. Nixona však uznali vinným, a tak sa radšej diplomaticky odmlčal.


Základné vyznania viery

Zjednotená cirkev nie je sekta, ale hnutie za záchranu sveta.

Boží zákon - teologická kniha hnutia -- je posledným zjavením Boha.

Boh si želal vytvoriť s Adamom a Evou trojicu a stvoriť dokonalé deti, ktoré vybudujú jeho kráľovstvo. Túto túžbu zmaril Satan, keď zviedol Evu a vytvoril tak novú "trojicu" -- Adam, Eva a Satan.

Ako druhého Adama, ktorý mal stvoriť svätú rodinu, si Boh vybral Ježiša. Lenže Ježiša, dokonalého človeka, a nie Syna Božieho, ľudia zavrhli a ukrižovali prv, ako sa stihol oženiť.

Druhou možnosťou bolo pre Boha Ježišovo zmŕtvychvstanie, ale tým dosiahol len duchovnú spásu. Keby sa bol Ježiš oženil a založil si rodinu, bol by položil základy úplnej spásy človeka.

Pretože Ježiš dosiahol iba čiastočnú spásu, je potrebný nový Mesiáš.

Nový mesiáš, Pán druhého adventu, príde na svet a ožení sa s dokonalou ženou. Vytvoria s Bohom "trojicu" a budú mať dokonalé deti. Na zem sa znesú nebesá a ľudstvo sa navráti späť k Bohu.

Druhý Mesiášov príchod sa uskutoční v tajnosti a vlastne sa už uskutočnil. Kórea, potomok desiatich stratených biblických izraelských kmeňov, bude novým Izraelom a nový Mesiáš sa tam má narodiť okolo roku 1920. (Moon sa narodil v Kórei v roku 1920, ale zdráha sa verejne pripustiť, že Pán druhého adventu je on.)

Za hriechy členov cirkvi a ich predkov treba platiť ustavičnou námahou. Podľa hnutia je neprestajná činnosť, spôsob prevencie pred pokušením Satana.

Židia trpia "kolektívnym hriechom", pretože ukrižovali Krista.

Pravoverní vstúpia do kráľovstva nebeského spolu so svojimi rodinami, z toho vyplýva dôležitá funkcia manželstva.


Opozičné hnutie rodičov

Mnohí rodičia v strachu pred vymývaním mozgov ich deťom vytvorili skupiny, ktoré intervenujú u vlád, za vyslobodenie svojich detí z tohto hnutia. Sťažností rodičov po celom svete pribúda čoraz viacej, a čoraz častejšie sa vyskytujú žiadosti o zavedenie vyšetrovania proti tejto cirkvi. Riešenie problému súdnou cestou však stojí veľké peniaze, preto sa vyskytlo aj mnoho prípadov, keď rodičia najali ľudí, aby násilím odviedli ich deti z tejto cirkvi a "odprogramovali" ich, a tak prekonali vymývanie mozgov.


Život v cirkvi

Podnikanie - podnikateľská činnosť je veľmi rozsiahla po celom svete.

Mravné zásady - cirkev presadzuje vysoké morálne zásady a jej cieľom je "návrat ku kresťanským zásadám vo verejnom živote". Fajčenie a drogy sú zakázané.

Prejavy viery - mnohí členovia žijú v spoločenstvách a väčšinu svojho času venujú modlitbám, spevu a fyzickej kondícii. Stále nosia so sebou "svätú soľ", ktorou si na znak očisty posýpajú jedlo. Ak trávia noc mimo spoločenstva, posypú soľou aj svoje okolie, zvyčajne potom otvárajú aj okná a dvere, aby vypustili zlých duchov.

Bohoslužby - bývajú každú nedeľu a sú sprevádzané slávnostným sľubom. Na stole je váza s kvetmi a obraz Sun Myung Moona. Veriaci muži sú v oblekoch a sedia napravo pred stolom, ženy v šatách naľavo. Veriaci sa tri razy poklonia smerom k Božskému otcovi a k skutočným rodičom, pánovi Moonovi a jeho manželke. Potom všetci jednohlasne odriekajú slávnostný sľub, ktorým sa zverujú do rúk Zjednotenej cirkvi. Jeden z vodcov prednesie dvadsaťminútovú kázeň a bohoslužbu ukončí nahlas odriekaná spoločná modlitba. Veria, že Boh prijme ich modlitbu iba vtedy, ak je čistá.


Vyhlasujú o sebe, že sú vysoko morálni, niektorí stúpenci však pripúšťajú, že sa dopúšťajú "nebeského podvodu", pretože vyberajú peniaze.

Hovoria, že Moon je nový Mesiáš, ktorý prišiel spasiť svet, avšak mnohí bývalí členovia tvrdia, že im vymývali mozog. Niektorí poukazujú na Moonove militantné antikomunistické názory a tvrdia, že toto hnutie slúžilo ako pláštik pre juhokórejskú špionáž.

Moon tvrdil Američanom, že Mesiáš príde v rokoch 1980-1981 a že spása sveta závisí od toho, či sa budú desať rokov kajať. Proroctvo sa nevyplnilo...


Cirkvi medzi sebou

Presbyteriánska cirkev v Kórei sa vyľakala veľkého odlivu (hlavne mladých) veriacich zo svojich radov do Moonovej sekty a vyhlásila Zjednotenú cirkev za kacírsku. Ako hlavné dôvody svojho rozhodnutia uvádza:

Moon presadzoval ako objekt viery viac na seba než Ježiša Krista.
Ich učenie porušuje morálne zásady súčasnej spoločnosti.
Zavádzaním čistých a úprimných (?) kresťanov zničí kresťanskú cirkev.


Masové sobášne obrady

Sun Myung Moon organizuje najväčšie masové sobášne obrady na svete -- medzinárodná Svätá Svadba. Konajú sa v Soule v Južnej Kórei. Členovia sekty odovzdajú svojim vodcom zoznam možných manželských partnerov a tí potom urobia (podľa fotografií) konečný výber. Sex pred manželstvom je zakázaný a aj počas prvých troch rokov manželstva sa partneri nesmú intímne stýkať, aby ich dieťa malo "čistú krv". Rozvod je povolený iba vtedy, ak jeden z partnerov vystúpi zo Zjednotenej cirkvi.


Moonisti na Slovensku

Cirkev zjednotenia -- Moonisti -- Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie - pod rúškom mierových a dobročinných aktivít získavajú vodcovia sekty svojich stúpencov aj na Slovensku, organizujú masové zhromaždenia na ktorých šíria svoje vlastné dogmy.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com