Moderné anglikánstvo


Základ: kresťanstvo
Vodca: Anglický kráľ (kráľovná)
Forma šírenia: misionárska
Odhadovaný počet veriacich: 30 miliónovAnglická episkopálna cirkev je dnes štátnou britskou cirkvou. Tieto cirkvi existujú vo viacerých krajinách, o. i. v Indii a v USA. Svoju národnú samostatnosť si zachovávajú, ale od roku 1867 sa zjednotili do Anglikánskeho zväzu cirkví. Vo svete je asi 30 miliónov veriacich. Hlavou cirkvi je anglický kráľ a dodnes je v cirkvi zachovaná hierarchia podobná katolíckej. Biskupov menuje kráľ (prostredníctvom ministerských predsedov). V čele duchovenstva dvoch kniežatstiev -- Canterburského a Yorkského -- stoja arcibiskupi. Primasom cirkvi je arcibiskup canterburský.

V USA je anglikánstvo reprezentované Protestantskou episkopálnou cirkvou USA, ktorú riadi doživotne volená hlava (býva to jeden z biskupov). Členmi riadiaceho synodálneho orgánu sú predstavitelia kléru i prostí veriaci. Episkopálna cirkev USA vyvíja misionársku činnosť v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com