Mennoniti


Základ: kresťanstvo
Zakladateľ a vodca: Menno Simons
Čas vzniku: 1526
Forma šírenia: vlastné vydavateľstvo, misieDruh protestantstva, ktorý vznikol už v dobe reformácie. Túto sektu založil Holanďan Menno Simons v severnom Nemecku po porážke roľníckej vojny v rokoch 1524-1525. Zdrojom vierouky je Simonsov Fundament pravej kresťanskej viery. Mennoniti neveria v predurčenie, veľký význam prikladajú osobnej viere, ktorá má podľa nich prednosť pred Bibliou. Sekta je dobre organizovaná, v čele národných organizácií stoja ústredné výbory združené do tzv. Svetovej konferencie (USA). Veľký význam pripisuj misionárskej činnosti takmer po celom svete. Sekta je najrozšírenejšia v Severnej Amerike a v Európe. Počet členov je pomerne malý.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com