Literatúra
 • KKC -- Katechizmus katolíckej cirkvi. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1999.
 • KpD -- A. J. Záň, Katechizmus pre dospelých. 1993. Vydavateľ ani miesto vydania neuvedené. Imprimatur: Mons. Alojz Tkáč, diecézny biskup košický.
 • BS -- Adolf Novotný, Biblický slovník. Kalich, Praha 1956.
 • NPPS -- Nový překlad Písma svatého. Kalich, Praha 1968-1985 (17 zväzkov).
 • BK -- M. Bič, J. B. Souček, Biblická konkordance. Kalich, Praha 1961-1967 (3 zväzky, 2440 strán formátu A4).
 • SSV -- Sväté písmo Starého i Nového zákona. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2001.
 • BH -- Rud. Kittel, Biblia hebraica. Privileg. Württ. Bibelanstalt, Stuttgart 1951.
 • NT -- E. Nestle, Novum Testamentum Graece. Privileg. Württ. Bibelanstalt, Stuttgart 1950.
 • Sep -- A. Rahlfs, Septuaginta. Privileg. Württ. Bibelanstalt, Stuttgart 1962 (2 zväzky).
 • GP -- Giovanni Papini, Život Krista. Tatran, Bratislava 1969.
 • BL – Byzantské legendy. Výběr textů ze IV.-XII. století. Vyšehrad, Praha 1980.
 • MM -- J. Sprenger, H. Institoris, Malleus maleficarum -- Kladivo na čarodějnictví. Otakar II, Praha 2000.
 • KV -- Lee Strobel, Kauza viera. Porta libri, Bratislava 2002.
 • KK -- Lee Strobel, Kauza Kristus. Porta libri, Bratislava 2003.
 • PO -- Viliam Apfel, Čas pekelných ohňov. Procesy s bosorkami na Slovensku (1506-1766). Rak, Budmerice 2001.
 • John Polkinghorne, Věda a teologie. Úvod do problematiky. CDK, Brno 2002.
 • Steven Weinberg, První tři minuty. Moderní pohled na počátek vesmíru. Mladá fronta, Praha 1998.
 • Stephen W. Hawking, Stručná historie času. Od velkého třesku k černým dírám. Mladá fronta, Praha 1991.
 • Stephen W. Hawking, Černé díry a budoucnost vesmíru. Mladá fronta, Praha 1995.
 • John D. Barrow, Pôvod vesmíru. Archa, Bratislava 1996.
 • John D. Barrow, Teorie všeho. Hledání nejhlubšího vysvětlení. Mladá fronta, Praha 1997.
 • Jiří Grygar, Vesmír, jaký je. Současná kosmologie (téměř) pro každého. Mladá fronta, Praha 1997.
 • Lee Smolin, Tri cesty ku kvantovej teórii gravitácie. Úvod do súčasných koncepcií priestoru a času. Kalligram, Bratislava 2003.
 • Ilya Prigogine a Isabelle Stengersová, Řád z chaosu. Nový dialog člověka s přírodou. Mladá fronta, Praha 2001.
 • Paul Davies, Pátý zázrak. Pátrání po původu života. Columbus, Praha 2001.
 • Richard Dawkins, Rieka z raja. Darwinovský pohľad na život. Archa, Bratislava 1996.
 • Richard Dawkins, Slepý hodinář. Paseka, Praha 2002.
 • Richard Dawkins, Sobecký gén. Mladá fronta, Praha 2003.
 • George C. Williams, Plán a účel v prírode. O modernej evolučnej teórii. Kalligram, Bratislava 2002.
 • Michael J. Behe, Darwinova černá skříňka. Návrat domů, Praha 2001.
 • Richard Leakey, Pôvod ľudstva. Archa, Bratislava 1996.
 • Konrad Lorenz, Takzvané zlo. Mladá fronta, Praha 1992.
 • Thomas Nagel, Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bradlo, Bratislava 1991. (len 68 strán!)
 • Egon Gál, Jozef Kelemen (eds.), Myseľ -- telo -- stroj. Bradlo, Bratislava 1992.
 • Daniel C. Dennett, Typy myslí. K poznaniu vedomia. Archa, Bratislava 1997.
 • Silvia Gáliková, Egon Gál (eds.), Antológia filozofie mysle. Kalligram, Bratislava 2003.
 • Stefan Zweig, Léčení duchem. Mladá fronta, Praha 1999.
 • S.N. Kramer - Historie začína v Sumeru, edícia Klub čtenářu 1965
 • Helmut Uhlig - Sumeri, Edícia Periskop, Vydavateľstvo OBZOR, Bratislava 1983
 • Zenon Kosidowski - Čo rozprávali proroci, Obzor 1983
 • Malý lexikon Biblie, Spektrum 1990
 • Milan Thurzo - Evolúcia človeka, vydala Prírodovedecká fakulta UK v BA ako skriptá, 1999
 • James H. Charlesworth - Ježíš a svitky od Mrtvého moře, Vyšehrad Praha 2000
 • Adam Roman - Polemika o viere - keď rozum klepe na božie dvere, Eko-konzult 2002
 • Adam Roman - Polemika o viere, vede a ideológii
 • Ladislav Kovař - Nevyřešené otázniky evoluce, Rubico 2003
 • Vladimír Liška - Tajemství Ježíše z Nazaretu
 • Zošity humanistov, vydavateľstvo Škoda - Bratislava
 • Zdenko Petrovič - Katechizmus pre dospelých, Ako je to, pán farár?, Juraj Masár - AMA 2004
 • Edward Browser - Náboženství z opačného břehu, Eko-konzult 2003
 • William Raeper, Linda Smith - Myslenie západnej civilizácie, Návrat domov, 1998


Biblické texty citujem prevažne podľa slovenského prekladu Biblie, ktorý vydal Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1978. Niekedy však používam aj iné preklady, ak sa mi zdá, že sú hodnotnejšie, alebo bližšie textu, ktorý mi utkvel v pamäti z prvého čítania Biblie. Celkom výnimočne citujem aj kralickú Bibliu podľa vydania z roku 1613 (toto vydanie je totiž zdrojom konkordancie BK).

Poznámka: Tučným označené roky vydania upozorňujú na knihy vydané v časoch "hlbokej náboženskej neslobody" a dokladajú, že to s tou neslobodou nebolo hádam až také vážne.
(Adam Roman)image

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com