Letničné hnutie


Táto protestantská cirkev vznikla na počiatku 20. storočia v USA. Toto spoločenstvo odmieta nevyhnutnosť existencie cirkvi ako sprostredkovateľa medzi Bohom a veriacimi, neuznáva sväté obrazy ani kríž a odmieta i klasické cirkevné obrady podobne ako iné protestantské vyznania. Členovia sú však prísne podriadení autorite cirkvi. Veria v možnosť vtelenia Ducha svätého do ktoréhokoľvek veriaceho a usudzujú, že človek, do ktorého sa usadil Duch svätý, je schopný prorokovať budúcnosť a začína hovoriť "inými jazykmi", tak ako Kristovi apoštolovia v novozákonnej knihe v Skutkoch apoštolov. Veriaci sa pri bohoslužbách uvádzajú do akéhosi stavu extáze, čo často vedie až k vážnym psychickým poruchám.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com