Kvakeri


Zakladateľ: G. Fox
Čas vzniku: 40. roky 17. storočiaG. Fox založil Spolok priateľov "vnútorného svetla", ku ktorému sa však zakrátko pripojilo niekoľko baptistických náboženských obcí spolu s významnými náboženskými činiteľmi. Členom nového spolku sa začalo hovoriť kvakeri (trasúci sa). Až do 18. storočia boli prenasledovaní, pretože odvážne hájili rovnosť medzi všetkými ľuďmi, brojili proti vojenskej službe apod. Podľa kvakerského učenia sídli Boh v ľudských srdciach a preto sa pravda nachádza vo "vnútornom svetle", osvecujúcom človeka. Toto osvietenie zároveň znamená aj víťazstvo nad hriechmi a temnými silami, avšak nevyhnutným predpokladom je tichá modlitba. Kvakeri odmietajú povrchné obrady a cirkevnú hierarchiu, neuznávajú sviatosti, nekrižujú sa a neprijímajú "krv" a "telo" Pána. Kázeň vykonáva vždy ten, kto pocíti, že je osvietený "vnútorným svetlom".

Medzi etické požiadavky na členov cirkvi patrí pravdovravnosť, čestnosť, bezúhonnosť, prostota, zriekanie sa zábav a požitkov. Cenia si osobnú nezávislosť, preto neuznávajú žiadne tituly a s každým si hneď tykajú.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com