Kresťanská veda


Dogma: liečenie iba modlitbami
Zakladateľ: Mary Bakerová-Eddyová
Vodca: Rada riaditeľov Kresťanskej vedy
Čas vzniku: 1866
Forma šírenia: 1. Okolo 2800 vlastných kostolov v mestách šesťdesiatich krajín
2. Vlastné noviny (veľmi vážené) The Christian Science Monitor
Územné pokrytie: Európa, USA a prevažne krajiny tretieho svetaEddyovej sa údajne podarilo objaviť metódu Kristovho zázračného uzdravenia. Tá je údajne založená na tvrdení, že okrem ducha nič neexistuje. Všetko ostatné je len zdanie. Cesta k uzdraveniu a úniku vypudili myšlienky na choroby, hriechy a na smrť. Všetko zlo a choroby sú výplodom ľudskej fantázie.

Náboženské obce riadi materská cirkev sídliaca v Bostone (USA), na čele s prezidentom a vedením.


Základné vyznania viery

Cestu k večnému životu ukazuje biblia a Slovo Božie.

Uznávajú a milujú jediného, najvyššieho, nekonečného Boha. Uznávajú Jeho Syna, jediného Krista, Ducha Svätého alebo božieho Utešiteľa a človeka stvoreného na obraz Boží a jeho podobu.

Uznávajú, že Boh odpúšťa hriechy. Viera v hriech sa trestá dovtedy, kým existuje.

Ježišovo vykúpenie je dôkaz o jeho Božskej a všemocnej láske.

Človeka spasí Kristus, Pravda, Život a Láska, ako to dokázal Prorok Galilejský, keď liečil chorých a prekonával hriech i smrť.

Ježišovo ukrižovanie a zmŕtvychvstanie slúžilo na pozdvihnutie viery a viedlo k pochopeniu večného Života, ba aj celistvosti Duše, Ducha a bezvýznamnosti hmoty.

Modlia sa k Duchovi, ktorý je v nás a ktorý bol aj v Ježišovi; sľubujú konať pre iných to, čo chcú aby oni konali pre nich, a že budú milosrdní, spravodliví a čistí.

Okrem liečenia chorých modlitbami je úlohou Kresťanskej vedy zbaviť svet hriechu.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com