Kongregacionalizmus


Základ: kresťanstvo
Forma šírenia: misionárskaNázov je odvodený z latinského "zjednotenie, spojenie". Kongregacionalizmus v dobách reformného hnutia v Anglicku ako opozícia anglikánskej cirkvi. Jeho prioritou je nezávislosť jednôt veriacich na svetskej moci a úplnej autonómie a samostatnosť každej náboženskej obce -- tzv. kongregácie. Kongregacionalisti spočiatku odmietali akúkoľvek duchovenskú hierarchiu, v 19. storočí však vznikol Kongregacionalistický zväz Anglicka a Walesu. Kongregacionalisti vyvíjajú aktívnu kazateľskú a misionársku činnosť a podieľajú sa na ekumenickom hnutí. Jeho cieľom je obroda raného, teda "čistého" či pravého kresťanstva. Od roku 1891 majú svoje svetové centrum -- Informačný kongregacionalistický zbor.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com