Kniha Rút


Veľmi zaujímavým príkladom splynutia starších a novších motívov do jednej povesti je pôvabná báj o vernej Rút. Početné aramejizmy v texte svedčia o tom, že báj vznikla veľmi neskoro, pravdepodobne po návrate z babylonského zajatia. Niektorí biblisti došli k záveru, že je to v istom zmysle politický pamflet, vyjadrujúci prostredníctvom alegórie protest proti drakonickým nariadeniam Ezdráša a Nehemiáša, ktorí nielenže vyhlasovali miešané manželstvá za neplatné, ale dokonca vyháňali z Jeruzalema ženy cudzieho pôvodu, vydaté za Židov. Autor báje chcel pripomenúť júdejským fanatikom, že Rút, prababička najväčšieho izraelského kráľa Dávida, bola Moábčanka a že sa teda miešané manželstvá odsudzujú neprávom.


image
Rút a Noemi


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com