VII. MYSTIKA, POVERY A STRAŠIDLÁ


KLIATBY A URIEKNUTIA

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


Kliatba, alebo jednoducho smola? Čo "visí" nad niektorými ľuďmi alebo vecami a privádza ich do záhuby? V dvoch či troch nehodách sa môže hľadať vzájomná súvislosť, avšak obyčajne ide o náhodu. Ak sa o nejakom predmete rozchýri, že prináša smolu, hneď sa na podporu takéhoto tvrdenia nájde dostatok "dôkazov", avšak mnohé z nich sú dielom náhody alebo zbožným želaním. Sú však známe prípady, kde slovíčko "náhoda" vyznieva prinajmenšom nepresvedčivo. Známe sú oblasti, povedzme rovné a priehľadné úseky ciest, ničím sa nelíšiace od iných, až na jedinú výnimku: počet nehôd na týchto úsekoch je ďaleko väčší, ako kdekoľvek inde. Náhoda?

- Lietadlo AHEM-4 spoločnosti Lockheed bolo štyri roky príčinou rôznych nešťastí, až sa napokon v roku 1949 zrútilo a katastrofu neprežil nikto.

- Arcivojvoda Ferdinand bol zastrelený v aute, s ktorým mali jeho deviati predchádzajúci majitelia vážne (zvyčajne osudné) dopravné nehody.

- Devätnásťtisíctonová loď Great Eastern bola vo svojej dobe najväčšia, ale zrejme aj najnebezpečnejšia loď na svete. Ešte počas jej výstavby z nej záhadne zmizol nitovač aj s učňom. Pred spustením na vodu uviazla v prívodnom kanáli a uvoľňovali ju tri mesiace. Keď ju konečne spustili, jej majiteľa ranila na palube mŕtvica. Do týždňa zomrel. To však nebolo všetko. Vybuchol jeden z komínov, zahynulo päť požiarnikov, ďalšieho rozmliaždilo koleso, utopil sa kapitán, jeden muž spadol cez palubu a viac ho nenašli a koleso si vyžiadalo ďalšiu obeť. Stúpajúcim počtom nehôd si loď vyslúžila takú povesť, že začala vykazovať ťažké finančné straty. Po pätnástich mesiacoch po spustení na vodu bola odsúdená hrdzavieť v mildfordskom prístave.

V roku 1980 zhorel palác Alexandra v Londýne. Miestni obyvatelia si pamätajú, že v čase výstavby preklial palác starý cigán. Súvislosť? Niektoré významné rodiny tvrdia, že nad nimi visia dedičné kliatby. Grófi Bowels - Lyons zo Strathmoru dedia "postrach z Glamisu". Toto tajomstvo poznajú iba členovia rodiny, podľa tradície sa ho dedič dozvie v deň dvadsiatich prvých narodenín od svojho otca. Ženám ho nezverujú. Jeden z lordov pred priateľom poznamenal: "Keby si vedel, o čo ide, ďakoval by si Bohu, že nie si v mojej koži".

Banshee alebo bansidhe (rusalka) je írsky osudový duch, ktorého srdcervúci nárek je vraj predzvesťou smrti. Jeho výkriky vždy ohlasujú nešťastie. Nariekal už za starovekými írskymi hrdinami Brianom Buru-om a Finnom MacCoolom. Jeho plač sa ozýval aj v roku 1922 v corkskom grófstve, keď v zajatí zomrel írsky revolucionár Michael Collins, ale aj v roku 1963, keď zavraždili amerického prezidenta írskeho pôvodu J. F. Kennedyho. Podobné tradície majú aj iné národy. Banshee je údajne "súčasťou zdedenej pamäti, vrytej do nášho racionálneho vedomia, ktorú naša myseľ náhle uvoľní ako podvedomé štvorminútové varovanie, aby sme sa na tragické udalosti mohli pripraviť.

Smrtiace symboly a pomôcky sa v niektorých krajinách stali výhodným obchodom. Predávajú sa netopieria krv, prst z cintorína atď. Napr. v New Orleanse sa dajú kúpiť čierne sviečky, ktoré zabíjajú, za tri doláre jednu - sedem sviečok sa musí páliť sedem dní po sedem minút nad obrázkom obete (alebo aspoň nad lístočkom s jej menom).

V Dahomei a na Haiti prekvitá kult woodoo. Bábka woodoo má upútať silu duchov a privolávať na ľudí zlé sily v podobe kliatby. Dramatický rituál woodoo spôsobuje strach ihneď, podobne ako šamanova kliatba. Zdá sa však, že človek môže byť prekliaty aj pomalším a zákernejším spôsobom. Stali sa už prípady, že v deň pohrebu otvorili pozostalí zapečatenú obálku schovanú niekoľko rokov, v ktorej bol vlastnoručným písmom zosnulého napísaný dátum svojej smrti.

Istý majiteľ cirkusu zomrel na infarkt. Pozostalí boli rozrušení, pretože tento muž si pred týždňom zavolal svojich synov, a oznámil im, že o týždeň zomrie. Nato zavolali lekára, a ten ich ubezpečil, že muž má všetky životné funkcie v absolútnom poriadku. A napriek tomu zomrel v deň, ktorý predpovedal. Až po jeho smrti sa našiel medzi jeho vecami zväzok trinástich listov, ktoré prichádzali každý rok z rôznych európskych miest. Písané boli rovnakým písmom a v každom bolo aj vytlačené blahoželanie k narodeninám. Avšak slovo narodeniny bolo prečiarknuté a namiesto toho tam bolo napísané "deň smrti". Nasledoval dátum a podpis. Dátum bol vždy rovnaký - deň, keď majiteľ cirkusu potom skutočne zomrel. Ukázalo sa, že muž, ktorý sa tak trpezlivo mstil, bol cirkusový umelec, ktorého majiteľ cirkusu prepustil pred trinástimi rokmi pre opilstvo.


Uspokojivé vysvetlenie?

Kliatbu vraj možno na ľudí uvaliť zariekaním, vpichovaním ihlíc do voskových figúr alebo fotografií a odriekaním zaklínadiel. Intenzívne sústredenie môže vyvolať psychickú silu, ktorá sa prenesie do tela obete.

U tradičných národov sa často stáva, že človek, ktorý sa o svojom prekliatí dozvie, odovzdá sa "osudu" (jednoducho si ľahne a zomrie). Príčinou jeho smrti nemusí byť samozrejme kliatba, ale jeho presvedčenie, že tak či onak zomrie. Svedectvo z Nového Zélandu v roku 1890: "Videl som silného mladého muža zomrieť ešte v ten istý deň, keď nad ním vyhlásili tabu; takéto obete umierajú a sila z nich odchádza, ako keď odteká voda." Zachrániť sa pred smrťou dá iba tak, že ten, kto kliatbu vyriekol, ju aj odvolá. Moc kliatby je vraj nevyspytateľná a nebezpečná, tí, ktorí sa jej chcú zmocniť, zvyčajne vraj zistia, že sa ona zmocnila ich.


Čo na to veda?

Ak kliatby existujú, veda tento jav zatiaľ vysvetliť nevie. Zvlášť v prípadoch, ako sú "zakliate cestné úseky" "prekliate predmety" (lode) apod. Príčina smrti "urieknutého" však skutočne môže spočívať vo vlastnom presvedčení o nezvrátiteľnosti svojho osudu. Táto istota môže pretrvávať dlhé roky. Podobne je to aj v prípadoch ľudí, ktorí uverili veštkyni (viď prípad matky piatich detí, opísaný v kapitole Predpovedanie budúcnosti). Niektoré obete sa vysilia tým, že neprijímajú jedlo a nápoje. Je aj pravdepodobné, že extrémna úzkosť ovplyvňuje parasympatický nervový systém, klesá krvný tlak, uvoľňuje sa plazma z krvných buniek a nasleduje šok. Srdce bije stále rýchlejšie, až sa začne sťahovať. Pitva ukáže len rozšírenie srdca, a nijaké iné stopy. Ak sa "šokové stŕpnutie" pretiahne na dlhší čas, nastane katalepsia, keď strach paralyzuje pľúca, ktoré prestanú dodávať organizmu kyslík.


Čo na to pán farár?

Pán farár vysvetlenie má. Je to predsa také ľahké. Kliatby svedčia o skutočnej, osobnej nevtelenej bytosti, v ktorej kresťania spoznávajú zlého ducha. Keďže však Kristus svojou smrťou zlé sily porazil, dnešní kresťania môžu toto víťazstvo dobra nad zlom sláviť. (Je len zaujímavé, koľko kresťanov napriek tomu v zlých duchov verí, koľkých kresťanov sa kliatby týkali a týkajú, a koľko hlboko veriacich kresťanov kliatby často krát v zlobe vyslovuje!)


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com