imageimageimageimageimageimageimage"Najväčším problémom sveta je to,
že hlupáci a fanatici sú vždy veľmi sebaistí,
ale rozumní ľudia sú plní pochybností."

Bertrand Russell
(1872 - 1970)


ILUSORIA YHWH je moja odpoveď na otázku: prečo už viac nemôžem veriť v biblického boha (ako aj v tých ostatných...) Ide o rôzne kapitoly biblickej kritiky zaoberajúce sa Starým a Novým zákonom Biblie, náboženstvom, vedou, logiky, až po zázraky a záhady, judaizmom, islamom, sektami, kultmi, východnými, etnickými aj novými náboženstvami. Je to "poskladaná" zbierka textov z rôznych zdrojov.

Človek môže prechovávať vieru v hocičo. Je to jeho osobná vec. Rozhodol som sa však zhrnúť všetky materiály - ktoré moju ne-vieru zformovali - do týchto kapitol. Mojim prvoradým cieľom bolo zoskupiť v dostatočnej miere najdôležitejšie námietky voči židovsko - kresťanskému náboženstvu. Týmto spôsobom vznikla táto virtuálna kniha. Postupne sa ju snažím rozširovať ďalšími informáciami, týkajúcimi sa náboženskej viery všeobecne.

V prvých kapitolách sa dokáže neoriginálnosť Starého zákona. Mnohé biblické "pravdy" sa ukážu ako prevzaté a upravené z polyteistických názorov Sumerov, Babylončanov, Peržanov, Asýrčanov a iných kultúr. V ďalších kapitolách sa postupne dostaneme do problematiky Nového zákona. Ústrednou témou bude pochopiteľne Ježiš - zakladateľ kresťanského náboženstva. Zaoberať sa budeme aj rôznymi záhadami, zázrakmi, oboznámime sa so sektami, ale aj s východnými a etnickými náboženstvami, zahĺbime sa nad evolučnou teóriou.

Nejde však o akúsi "bibliu" pre neveriacich. Nenárokuje si teda na absolútnu pravdu ako to robí napr. Biblia, či iná údajne posvätná kniha. Tieto kapitoly chcú náboženský fanatizmus "rozložiť", nie priniesť jej ďalšiu formu a to spôsobom myslenia - takým, ktoré nebude človeka obmedzovať v čo veriť a v čo nie. Mottom tejto zbierky je: "Otvorená myseľ". To znamená, po preštudovaní náboženskej viery pristupiť ku kritike a otvorenou mysľou zhodnotiť opodstatnenosť naboženstiev.

Fanatik nepripustí svoju omylnosť, zaujme nekritický prístup. My sa nebudeme zdráhať odpovedať na niektoré otázky: "Nevieme, nakoľko doteraz o tom nikto nič s určitosťou vedieť ani nemôže.", pretože si nemyslíme, že musíme mať odpovede na všetko, alebo že musíme odmietnúť nejakú predstavu len preto, že to prevyšuje ľudské chápanie.

Niektoré kapitoly sú napísané drsnejším spôsobom, nemajú ťa ale vnútiť do presvedčenia, že "Boh neexistuje". Nech si presvedčený už akokoľvek, ILUSORIA YHWH sa pokúsi toto presvedčenie spochybniť. Myslením ukázať, že i kresťanská viera nie je o nič presvedčivejšia, než hociktorá iná. Neprináša ti "poznanie", iba skúma to, čo náboženstvá vyhlasujú - všetky tie medzi sebou protirečiace sa "sväté pravdy". Slovo pravda sa v náboženstvách veľmi často skloňuje. Nie je teda vylúčené, že tie náboženské "pravdy", ktoré sa vedeckému dokazovaniu vyhýbajú, sú skôr iba vznešenými (zbožnými) myšlienkami...

I keď drvivá väčšina textov rozoberá kresťanské vierovyznanie, tento princíp kritiky sa dá využiť aj v ostatných náboženstvách. Nebudeme riešiť spory v dogmách, vykladať "sväté" texty, nepôjde o "doladenie" vierouky - budeme sa zaoberať myslením.

V debatách s veriacimi som sa častokrát stretával s tým, že ak išlo o hľadanie pravdy, veriaci ju hľadali výlučne "vo svojom svete" - zaujímala ich pravda článkov viery - stačilo im, ak mali dokázanú pravdivosť ich tvrdenia napr. o Ježišovi z Biblie -> Bibliou, vec pokladali za vyriešenú. Nezaoberali sa otázkou, či Biblia má skutočne pravdu. Ak Biblia hovorí, že Ježiš vstal z mŕtvych, je to pre nich dostatočný dôkaz: "je napísané". Akoby pravdivosť Biblie dokazovali Bibliou. Pripadá mi to ako začarovaný kruh. To, že má Biblia odpovede na rôzne otázky, neznamená, že má nutne aj pravdu. A tiež, ak má Biblia v niečom jasne pravdu, toto sa nemôže vzťahovať na ďalšie jej tvrdenia. Najmä, ak sa to nedá jednoznačne dokázať. (Korán a ostatné "sväté" knihy si bez okolkov dovoľujú tvrdiť, že tú pravú a jedinú "pravdu" majú. Koľko tých pravých a jediných právd vlastne existuje?).

Veriaci sa veľmi tešia pocitom a zážitkami, ktoré ich akýmsi spôsobom vedú k tomu názoru, že "to všetko predsa musí byť pravda". Hovoria tomu svedectvo. Odbor psychológie človeka dokáže vysvetliť rôzne pocity človeka. Napríklad ako sa človek z obyčajnej myšlienky dokáže dostať do tranzu. Pochopiteľne, žiadny dôkaz neexistencie boha tu človek nenájde. Veď dokazuje sa to, čo existuje alebo čo má existovať a nie to, čo neexistuje alebo čo chceme, aby neexistovalo. (Ako dokážem neexistenciu jednorožca? Pokiaľ ale niekto tvrdí, že jednorožec existuje, očakáva sa, že ten dôkaz podá on a nebude žiadať dôkaz jeho neexistencie.) Ale človek môže prechovávať vieru v hocičo, aj keď nemá žiadny rukolapný dôkaz.

Nekritizuje sa tu všeobecne uznávaná morálka, či etika! Mnohí humanisti sú bez náboženského vyznania...Skratky biblických kníh a veršov uvádzam, ako sú kresťanmi zvyčajne zaužívané, napr. Prvá kniha Mojžišova druhá kapitola dvadsiaty verš bude skrátená na 1M 2,20.

Kurzívou označené odkazy internetových adries v texte sú externé, ostatné sú obsiahnuté priamo v ILUSORIA YHWH.

Poznámka: Táto zbierka bola vytvorená pre záujemcov biblickej kritiky s dôrazom na jej systematické preštudovanie. Neodporúča sa teda čitateľovi "skákať" z jednej kapitoly na druhú.

Všetky kapitoly boli postupne zostavované tak, aby sa čitateľovi objasnili základné informácie biblickej kritiky. Očakáva sa, že záujemca bude podnietený k ďalšiemu samoštúdiu.


(od 5.6.2006)
Obrázky: internet


imageimage

Pripravujem:
Malý blog --- Odomykanie tajomstva života (2008) DVD (inteligentný dizajn)

Najnovšie pridané:

24.05.2013 Reagovali: --- Tajemství Ježíše z Nazaretu
24.12.2012 Reagovali: --- Tajemství Ježíše z Nazaretu
24.01.2012 Download --- Video --- Proboha! - dokument
05.01.2012 Download --- Video --- Pod lampou - Najmenšie častice hmoty
04.01.2012 Download --- Video --- Pod lampou - Zázrak menom bunka
04.01.2012 Download --- Video --- Pod lampou - Mozog, vedomie a duša
04.01.2012 Download --- Video --- Pod lampou - Okná vesmíru dokorán - Jiří Grygar
04.01.2012 Download --- Video --- Ježiš je normální!
03.01.2012 Download --- Video --- Svědkové Jehovovi - dokument
03.01.2012 Download --- Video --- Svědkové Jehovovi - reportáž
03.01.2012 Download --- Video --- Bol raz jeden život - 09 - Mozog
03.01.2012 Download --- Video --- Bol raz jeden život - 25 - Regenerácia
03.01.2012 Download --- Video --- Bol raz jeden život - 26 - A život ide ďalej
24.06.2011 Download --- Video --- Rozhovor - Ivo Aštar Benda
13.06.2011 Download --- Video --- Lampa - Čo je živé a čo je neživé
30.05.2011 Download --- Video --- Odomykanie tajomstva života (inteligentný dizajn)
28.05.2011 Download --- Video --- Pre a proti - Vesmírní lidé
27.05.2011 Download --- Dokumenty --- Anton Szandor LaVey - Satanská Bible
27.05.2011 Download --- Dokumenty --- Ivo Benda - I. Rozhovory
27.05.2011 Download --- Dokumenty --- Apokryfy
27.05.2011 Download --- Dokumenty --- Biblia
23.05.2011 Kulty a Sekty --- "Vesmírní lidé"
21.05.2011 Biblia --- Pozri tiež --- Helmut Uhlig - Sumeri
20.05.2011 Biblia --- Nový zákon --- Prečo Židia nepovažujú Ježiša za spasiteľa
18.05.2011 Filozofický kútik --- Psychológia --- Nevedomie
14.05.2011 Filozofický kútik --- Psychológia --- Boh ako psychologická projekcia
11.05.2011 Filozofický kútik --- Cesty k poznaniu --- Hranice poznania
10.05.2011 Filozofický kútik --- Cesty k poznaniu --- Empirizmus
10.05.2011 Filozofický kútik --- Cesty k poznaniu --- Racionalizmus
08.05.2011 Filozofický kútik --- Filozofia náboženstva --- Náboženská skúsenosť ako dôkaz
08.05.2011 Filozofický kútik --- Filozofia náboženstva --- Tomáš Akvinský
08.05.2011 Filozofický kútik --- Filozofia náboženstva --- Dôkazy božej existencie
01.05.2011 Malý blog --- BRAINWASHING Deti v táboroch
01.05.2011 Malý blog --- Hovorenie jazykmi
01.05.2011 Kulty a Sekty --- Kresťanská Identita
21.04.2011 Kulty a Sekty --- Raëliáni
07.03.2011 Reagovali: --- Otvorený list predstaviteľom cirkvíimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com