INFOVEK - Evolúcia človeka

Milan THURZO:
EVOLÚCIA ČLOVEKA

OBSAH:


 1. ÚVOD
 2. NÁPLŇ, METÓDY A ZÁKLADNÉ POJMY ANTROPOGÉNIE
  2.1 Princípy paleoantropologickej metodológie
 3. ČLOVEK AKO SÚČASŤ ŽIVOČÍŠNEJ RÍŠE
  3.1 Biosociálna podstata človeka
  3.2 Základná charakteristika primátov
  3.3 Vznik a evolúcia primátov
  3.4 Systém primátov
  3.4.1 Členenie primátov vo svetle nových nálezov a názorov
  3.4.2 Symboly a skratky používané pri fosílnych taxónoch
  3.4.3 Vedecké a slovenské mená taxonomických kategórií a príslušné koncovky slovenských mien primátov
  3.4.4 Základné taxonomické kategórie radu primátov
 4. DOKLADY O VÝVOJI ČLOVEKA ZO ŽIVOČÍŠNEHO PREDKA
  4.1 Principiálne členenie
  4.2. Neontologické doklady antropogenézy
  4.2.1 Morfologické znaky
  4.2.2 Rudimenty a atavizmy
  4.2.3 Ontogenetické znaky
  4.2.4 Fyziologické a biochemické znaky
  4.2.5 Chorobné stavy
  4.2.6 Makromolekulové znaky
  4.2.7 Chromozómové znaky
  4.2.8 Etologické znaky
  4.3. Paleontologické doklady antropogenézy
 5. METÓDY DATOVANIA KOSTROVÝCH POZOSTATKOV
  5.1. Prehľad používaných metód
  5.1.1 Metódy absolútneho datovania (chronometrické metódy)
  5.1.2 Metódy relatívneho datovania
 6. VÝVOJ ANTROPOIDNÝCH PRIMÁTOV (POLOPODRAD ANTHROPOIDEA)
  6.1.Pôvod a základné znaky antropoidných primátov
  6.2 Najstaršie antropoidné primáty
  6.3 Hypotézy vzniku antropoidných primátov
  6.4 Fylogenéza hominoidných primátov (Hominoidea)
  6.4.1 Oreopitekovité (Oreopithecidae)
  6.4.2 Prokonzulovité (Proconsulidae)
  6.4.3 Dryopitekovité (Dryopithecidae)
  6.4.4 Gibonovité (Hylobatidae)
  6.4.5 Orangutanovité (Pongidae)
  6.4.6 Šimpanzovité (Panidae)
  6.5 Fylogenéza hominidov (Hominidae)
  6.5.1 Základné znaky a taxonomické členenie hominidov
  6.5.2 Vznik hominidov
  6.5.3 Prví hominidi - Australopitekorodé (Australopithecinae)
  6.5.4 Mimoafrickí predstavitelia podčeľade Australopithecinae
  6.5.5 Hominini (podčeľaď Homininae)
 7. ZÁKLADNÉ PROCESY ANTROPOSOCIOGENÉZY
 8. VÝVOJ ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI - SOCIOGENÉZA
 9. ODPORÚČANÁ DOPLNKOVÁ LITERATÚRA Poznámka:
  Skriptá boli vydané v roku 1998 Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.  Táto stránka je kópia, uložená na:
  http://ilusoria-yhwh.webatu.com


www.000webhost.com