Jak se vám líbí startovní podoba našich stránek?

Nemá to chybu

Dobrá

Pro začátek to není nejhorší

Špatná

Hlasováno 389x:: Evoluce vs. kreace

Autor: George
Datum:15.9.2005
Přečteno:175

Před časem mi jeden z našich předních kreacionistů v diskusi napsal, že Darwin si arogantně myslel kterak svou teorií nezničí lidí víru v Boha. Nemaje žadných informací o tom, že by něco takového starý dobrý Charles skutečně prapůvodně zamýšlel a bylo to snad jeho prvořadým cílem, byl jsem tímto názorem poněkud překvapen. Každopádně mě však alespoň přivedl k zamýšlení o otázkách týkajících se tohoto názorového konfliktu, který čistě náhodou právě v poslední době dorostl až absurdních rozměrů. Na tomto místě si připomeňme nedávné výroky amerického prezidenta George W. Bushe, které se týkaly doporučení zavést povinnou výuku tzv. "inteligentního designu" na všech školách v USA (bližsí informace například v archivu článků-http://zpravy.centrum.cz/archivln). Hned na to se pochopitelně okamžite bouřlivě ozvali nejen vědci, ale i recesisté z Kansasu, kteří reagovali založením nové církve Flying Spaghetti Monster (létající špagetové obludy-viz. http://www.novinky.cz/koktejl/63565-nova-cirkev-v-usa-uznava-letajici-spagetovou-obludu.html)-ta již ostatně získala rychle své stoupence i zde v ČR. Pro úplnost zbývá ještě dodat, že Kansas je naneštěstí skutečně jedním ze států, kde se křesťanské názory na problematiku berou přinejmenším jako rovnocenné těm vědeckým.

Řekněme si nejprve, co je to vlastně ten "inteligentní design". Jelikož se v našich (a ostatně ani amerických) zeměpisných podmínkách nedá příliš předpokládat, že by do výuky měly být zařazeny řekněme legendy o vzniku světa, převzané od domorodých kmenů z Brazílie, zbývá nám pochopitelně právě křesťanství. Slovní spojení "inteligentní design" bychom tak dle mého názoru mohli s klidem zaměnit za "Genesis" a v konceptu s výše uvedeným by to vyšlo úplně nastejno. Celá věc má však několik zajímavých paradoxů. Tím prvním je nepochybně fakt, že sám znám z Internetu i takové křesťany, kterým evoluční teorie nejenže nevadí, ale dokonce o ní někdy tvrdí, že je přivedla blíže k Bohu. Jak je tedy patrné, ani sami věřící nejsou ve svém postupu právě jednotní. Na druhé straně barikády pak ovšem stojí jedinci, kteří trvají na doslovném výkladu Bible a někde uprostřed máme přechod od těch umírněných k radikálním. Jak jsem se již sám přesvědčil, se zástupcem skupiny první lze debatovat vcelku normálně, ačkoliv vám pochopitelně ten zásah vyšší moci čas od času předloží. Hůře už je se zástupcem fanatiků, který bude trvat na neměnnosti slova Božího a dost možná i vyhrožovat peklem.

Buďme teď upřímní a přiznejme, že ani 1000x potvrzená a dokázaná evoluční teorie by nestačila k likvidaci víry v Boha. Pro toho zbývá stále spousta místa i tak, což dobře ví i někteří křesťané. Stejně tak já, coby evoluční biolog, jsem nikdy necítil a ani necítím potřebu svojí prací snad účelově a cíleně popírat Boží existenci. Cítím pouze přirozenou potřebu ohradit se tam, kde mi někdo neustále Boha vnucuje, ačkoliv se domnívám, že pro řešení a vysvětlení daného problému jeho přítomnost zkrátka nepotřebuji. Zásadním problémem navíc je, že mnozí kreacionisté se pochopitelně rekrutují právě ze zástupu těch radikálních. A přímo katastrofou pak fakt, že veškeré jejich znalosti evoluce se leckdy omezují na přečtení několika knih, často pak ještě navíc zejména demagogicky laděných perel od - sice alespoň vystudovaných - leč podobně uvažujích autorů. Jejich běžným argumentem je to, že jsou ochotni připustit pravdivost jen takové vědecké teorie, kterou lze bez potíží dokázat. Jako příklad jsem kdesi na fóru narazil na otázku kulatosti Země, což lze prý dobře doložit fotografiemi z vesmíru. Je ovšem pravdou, že i toto je poněkud v rozporu s některými Biblickými poznatky. Kdyby měl tedy dnešní křesťan brát Bibli skutečně ve všem vážně, musel by stejně tak i věřit, že Měsíc je stejným zdrojem světla jako Slunce. Že v obou případech jde o hloupost ví dnes už každý, ačkoliv za pomyslné nafukování naší rodné placaté planety se kdysi i upalovalo.

Hranice inkvizice dávno dohořely, zůstává však stále jedna otázka: pokud přijmeme jako objektivní fakt to, že ani dokázání jiných Biblických omylů nemělo za následek definitivní zánik křesťanství , proč právě potvrzená evoluční teorie by ho způsobit měla? Další zajímavý názor který jsem vyslechl byl ten, že z Darwina je prý mnohem snažsí odvodit zlo, než právě z Bible. Ačkoliv historie dává za pravdu spíše zcela opačnému tvrzení, někteří věřící mají hned po ruce odpověď i na tento argument - v žádném případě se prý v souvislosti se zneužitím Bible nikdy nejednalo křesťany pravé, ale o křesťany "falešné". Z častých debat jsem nakonec nabyl dojmu, že věřícím by nejvíce prospělo, kdyby se nejprve dokázali domluvit o sporných otázkách (při sledování některých konfrontací na čistě náboženských serverech je ostatně vidět, že jich není zase až tak málo) mezi sebou a případně až potom vystupovali proti evoluci. To, že se neztotožňuji s názorem na tvoření světa v průběhu sedmi dnů ještě neznamená, že automaticky i odsouvám všechno pozitivní, co Bible nabízí a učí. Stejně tak se opravdu nedomnívám, že když jednomu synovi před spaním předčítám pohádky a tomu druhému na jeho žádost odbornou knihu o dinosaurech (která ho mimochodem uspí stejně spolehlivě), naučí se ten starší v životě více podléhat zlu.

Můj osobní názor na věc je ten, že pokud tu někomu něco skutečně vadí, pak to není evoluční biologie jako taková, ale spíše jeden její velice nepříjemný důsledek - totiž myšlenka, že jsme se s největší pravděpodobností vyvinuli z opic. Překousnout toto tvrzení dá leckdy řádně zabrat i člověku nevěřícímu, neboť nesouvisí ani tak s náboženským přesvědčením, jako spíše s naší arogancí a nadutostí. Spousta z nás je přesvědčena, že je zapotřebí se všemi prostředky důrazně selektovat od živočisného světa, protože jak jinak bychom si mohli udržet veledůležitý status pánů tvorstva? Pokud však Bible tvrdí, že člověka stvořil Bůh k obrazu svému, pak obraz současný bych se někdy styděl přirovnat i právě ke zvířeti, ani pak nemluvě o Bohu. Už jako kluk jsem doma slyšel, že nemůžu uvažovat člověka jako zvíře, neboť by to mohlo být uražlivé. Nezodpovězenou otázkou však zůstalo, co je na mě tak zcela vyjímečného, když i tu biochemickou podstatu mám zcela totožnou se všemi ostatními organismy. Misionáře však svého času už jen tato představa deprimovala dokonce natolik, že nám po nich zůstalo i pojmenování pro jimi propagovanou sexuální polohu zepředu, kterou však v přírodě bohužel vesele a s náruživostí sobě vlastní praktikuje i jistý druh šimpanzů.

Podle jistého průzkumu z roku 2001 jen 53% dotazovaných Američanů souhlasilo s myšlenkou našeho původu ve světě lidoopů. Mnozí učitelé mají obavu nejen evoluční teorii sami zmiňovat ve škole, ale dokonce o ní i diskutovat na popud žáků, protože se obávají protestů místních náboženských skupin. Ty vesměs koncetrují fanatiky, kteří se ve svém zápalu a přesvědčení o naprosté správnosti vlastních názorů dají v zásadě přirovnat i k islámským teroristům, kteří ve stejné zemi před několika lety zavraždili již tolik lidí - totožná zaslepenost vírou, jen odlišný cíl a prostředky k jeho prosazení. Škodu však napáchají rovněž. Víra v Boha není nic, co by se mělo (a dalo) někomu vnucovat. Ani v Bibli ostatně tuším nenajdete nic o tom, že by Ježíš své učedníky k následování nutil. To je však přesně to, o co se pokoučí radikální stoupenci kreace - nestačí jim, že kdo se chce křesťanství věnovat, může si svobodně vybrat odpovídající školu, oni zkrátka své názory chtějí povinně vnutit všem bez rozdílu. A jak je vidět z projevu G. W. Bushe, bohužel se jim jejich vliv daří uplatňovat i na politické scéně.

Tak jako tak, doposud řečené může posloužit i coby skvělý návod, kterak ovlivnit mínění laické veřejnosti a snažit se jí nenapádně konvertovat k myšlenkám kreace, nebo i k názorovým proudům jiným. Nejprve je nutné, aby se o dané věci velmi zasvěceně zmínil nejmocnější muž planety - tudíž už jen proto na tom nepochybně "něco bude", ačkoliv dotyčný není v žádném případě studovaný biolog. Následně se jeho výroku chopí někdo další a patřičně ho zmedializuje, přičemž současně se vztyčeným prstem nezapomene ani poukázat na "největší problémy evoluční teorie". Co je platné, že pan Pehe , profesí sociolog, této teorii rozumí zhruba stejně, jako vyučený zedník kvantové fyzice, což se ostatně projevilo i na jeho výtvoru. Stejně tak mnozí křesťané neberou evidentně v potaz ani názory takových osobností, jakými byli Pius XII. a Jan Pavel II. - oba uvedení totiž dali dávno najevo, že biologická evoluce i náboženství mohou existovat společně. "Vědečtí" stoupenci kreace tak i nadále budou argumentovat s pomocí kritiky dávno zastaralých poznatků (ukázkovým příkladem nechť je řada jejich knih), zatímco ti čistě nábožensky založení se budou zkrátka bez jakýchkoliv znalostí opírat jen o Bibli. Škoda jen, že všechen tento cirkus je nejspíše asi stejně zbytečný, jako se jeví být z dnešního pohledu zbytečné inkviziční procesy...

George


Evoluce vs. kreace... (175)Po
Út
St
Čt
So
Ne
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
E-magazin about skateboarding

Táto stránka je kópia, uložená na:
http://ilusoria-yhwh.webatu.com


www.000webhost.com