Eckankar


Boh: neosobný - Sugmad, večný ECK, "kozmický prúd"
Zakladateľ: Paul Twitchel
Vodca: Darwin Gross
Odhadovaný čas vzniku: 1964
Odhadovaný počet veriacich: 50 000Eckankar sa prehlasuje "za najvyššie zo všetkých hnutí, za najstaršie zo všetkých náboženských zjavení človeku". Je to učenie, podľa ktorého môže "putovanie duše" doviesť človeka do kráľovstva nebeského. V roku 1964 ho oživil Američan Paul Twitchel, ktorý sa vyhlasoval za deväťstosedemdesiateho prvého žijúceho eck-učiteľa. Zomrel v roku 1971 na infarkt a jeho nástupcom sa stal Darwin Gross.

Eckankar otvára "cestu k úplnému sebauvedomeniu... pomocou starovekej vedy o putovaní duší... k videniu vnútorného vedomia... do stavu extázy". Zaoberá sa teda nadpozemským videním. Práve v takom "nadpozemskom stave" dostal 22. októbra 1972 Darwin Gross od mŕtveho Paula Twitchela Palicu moci a stal sa tak 972. žijúcim Eck-učiteľom.


Základné vyznania viery

Všetko a všade je Boh. Boh sa volá "Sugmad", večný ECK, "kozmický prúd".

Do Kráľovstva božieho možno vstúpiť iba prostredníctvom učenia Eckankar.

Kráľovstvo nebeské pozostáva z jedenástich rozličných kráľovstiev. Horných šesť je "božských" a spodných päť ovláda diabol "Kal Nirandžan", ktorý spôsobuje všetky každodenné problémy prvého kráľovstva pozemského.

"Putovanie duše" je jediný spôsob, ako putovať kráľovstvami a dosiahnuť Sugmad. Človek sa však musí podriadiť žijúcemu učiteľovi ECK "Mahantovi".

Človek má päť tiel:

  1. fyzické telo
  2. astrálne alebo citové telo
  3. príčinné (kauzálne) telo - uchováva spomienky na predchádzajúce skúsenosti duše
  4. mentálne telo, vrátane nevedomia
  5. duchovné telo


Keď človek vykoná niečo zlé, musí splatiť svoj dlh alebo "karmu". Tento dlh sa spláca reinkarnáciou. Duša vstúpi do vesmíru ako minerál a postupne sa vyvíja na rastlinu, rybu, plaza, cicavca, až kým sa nezrodí v ľudskom tele. Po miliónoch rokov dosiahne oslobodenie. Ak v rámci tohoto reťazca zlyhá, vracia sa späť na samý začiatok.

K božskej realizácii vedie skratka. Prítomnosť žijúceho učiteľa celkom spáli dlh, karmu.

Existuje 10 zasvätení, do každej ríše jedno. Zasvätenia sú základné eckankarské sviatosti.

Duša putuje piatimi spôsobmi: Imaginárne projekcie, meditácie, projekcia prostredníctvom snového stavu - tranzy a priama projekcia.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com