Džinizmus


Náboženstvo: viera vo večný vesmír bez začiatku a konca
Boh: bohovia majú nižšie postavenie ako "veľkí učitelia", Džinisti vykonávajú svoje obrady pred sochami Tírthankarov - budovateľov prechodu k spáse
Odhadovaný čas vzniku: cca v r. 470 pred n. l.
Odhadovaný počet veriacich: 3 milióny
Územné pokrytie: IndiaPodľa džinistov vesmír je večný, bez začiatku a konca, a keďže nebol stvorený, neexistuje ani Stvoriteľ. Vesmír prechádza nekonečným radom kozmických cyklov, každý z nich sa delí na obdobie vzostupu a zostupu a počas nich vzniká a zaniká civilizácia. Vo vrcholnom období človek narastie do obrovských rozmerov a dožíva sa vysokého veku. Každý cyklus bude mať dvadsaťštyri Tírthankarov alebo "budovateľov prechodu k spáse", ktorí dosiahnu oslobodenie a prevedú ostatných cez "rieku blúdenia". Poslední traja "budovatelia prechodu k spáse" súčasnej fázy (rýchly úpadok) sú známi zo starovekej indickej histórie, posledný z nich - Vardhamána Mahávíra zomrel pravdepodobne okolo roku 468 pred n. l.


image


Mahávíra - posledný budovateľ prechodu k spáse

Mahávíra bol Budhov súčasník, a rovnako ako Budha odmietol náboženskú cestu kňazov (brahmanov) a vydal sa ateistickou cestou nemajetných učiteľov (šramanov). Pochádzal zo vznešeného rodu. Podľa jednej povesti bol po celý život starým mládencom, podľa druhej bol ženatý s princeznou, a mal jedného syna. Vo veku dvadsaťosem rokov začal žiť asketickým životom. Po trinástich mesiacoch odložil odev, ktorý ho zaťažoval, a uprednostnil nahotu. Po trinástich rokoch získal vedomosti o všetkom - stal sa vševediacim. Tridsať rokov učil, ako sa dostať na cestu "odpútania sa od túžob". Vo veku sedemdesiatdva rokov sa na smrť vyhladoval. Je považovaný za veľkého učiteľa, hodný nasledovania.


Cesta nenásilia

Džinisti veria, že človek pozostáva z duše, ktorá je tesne spätá s hmotou. K spáse dôjde vtedy, keď sa duša oslobodí od hmoty, aby zažila vševedúcu, nezávislú, večnú blaženosť - džinistickú nirvánu. Duša je prirodzene jasná a vševedúca, ale môže sa stať, že ju zatemní karmická hmota, ktorá je výsledkom akejkoľvek činnosti. Dušu zatemňujú sebecké, neopatrné a kruté skutky. Rozjasniť ju môžu naopak ohľaduplné a dobré skutky. Okrem živých bytostí majú dušu aj rastliny a všetko, čo pochádza zo zeme. Preto sú džinisti vegetariáni, a majú presne vymedzený okruh činností, ktoré môžu vykonávať. Mnohí džinisti sa stali bohatými obchodníkmi a bankármi, pretože uprednostňujú zamestnania ako obchodovanie a požičiavanie peňazí.


Päť mníšskych sľubov

Mnísi žijú veľmi prísnym asketickým životom. Sľubujú, že sa zrieknu piatich vecí:

1. zabíjania
2. kradnutia
3. klamstva
4. sexuálnej aktivity
5. akéhokoľvek majetku


image
modliaci sa džinisti pri nohách Bahubali, najväčšej monolitickej soche na svete


Dve džinistické sekty

Obe hlavné džinistické sekty majú vlastnú zbierku posvätných textov. V základnom učení sa zhodujú, rozdiely medzi nimi sa týkajú iba asketizmu. Obe sekty veria, že pre mnícha je ideálna úplná nahota. Sústredení sú v určitých oblastiach Indie.

Švetámbarovia - sú odetí v bielom. Podľa nich v súčasnej fáze úpadku vesmíru nie je možné byť nahý. Sústredení sú v Gudžaráte a Rádžastháne.

Digambarovia - sú odetí v modrom. Úplnú nahotu považujú teoreticky za správnu a vhodnú, ak ju možno praktizovať. Sústredení sú v Maisúre a jeho okolí.


Na peších pútiach nosia džinisti cez ústa plátno, aby nezahubili hmyz. Ešte častejšie býva zvykom, že mnísi a mníšky nosia so sebou metličky, ktorými hmyz odháňajú. Na to, aby dosiahli spásu, musia sa podľa ich učenia o znovuzrodení zvieratá znovu narodiť ako ľudia, ženy sa narodia ako muži, laici ako mnísi.


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com