VI. ZÁHADY ĽUDSKÉHO TELA


DUCHOVNÉ LIEČITEĽSTVO

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


Pri takomto liečení akoby išlo o prenos energie z jednej osoby na druhú. Mnohí liečitelia zvyčajne zavrú oči, aby sa dokonale sústredili a pocítili silu, ktorá nimi prúdi. O akú energiu tu ide? Liečiteľ (nemusí byť lekár) väčšinou prikladá na pacienta ruky, ale známe sú aj údajné vyliečenia púhym pohľadom na obrázok pacienta. Schopnosť liečiť môže byť daná aj funkciou mozgu, ktorá sa za normálnych okolností neprejaví. Známe sú prípady, keď takéto schopnosti nadobudli ľudia až po prekonaní náročnej operácie vlastného mozgu. Na svete je mnoho tisíc duchovných liečiteľov, a mnohí z nich sa združujú v rôznych organizáciách. Niektorí z nich veria, že ich schopnosti vedú duchovia zosnulých lekárov. Iní duchovní "liečitelia" (najmä v Brazílii a na Filipínach) tvrdia, že dokážu otvoriť telo holými rukami, vybrať z neho chorý orgán a ihneď ranu zahojiť tak, že neostane po zákroku ani jazva. Niektorí to dokonca viackrát demonštrovali aj pred kamerami.


Čo na to veda?

Napriek niektorým úspechom je tento druh liečby otázny. Je tu možnosť, že niektorí ľudia majú prirodzený dar liečiť, avšak súčasná veda ho nedokáže objasniť. Ale aj keď dosiaľ nikto nepotvrdil, že duchovné liečiteľstvo naozaj lieči, mnohí lekári odporúčajú svojim pacientom liečiteľov pod podmienkou, že sami budú prípad naďalej sledovať. Často totiž ide o psychosomatickú liečbu založenú na pacientovej dôvere v liečiteľa, a výsledok nie je daný pôsobením samotného liečiteľa. Priame pôsobenie liečiteľa veda však tiež nevylučuje, dokonca ho predpokladá. Skúsenosti hovoria, že človek s pozitívnym postojom problém vyrieši ľahšie. Taktiež je známe, že častejšie sa preberajú z dlhotrvajúcej kómy ľudia, ktorí majú pri sebe niekoho blízkeho (dotýka sa ich, hovorí "na nich"...), ako takí, ktorí sú odkázaní iba na prístroje. V nemocnici v San Franciscu vyškolili personál zdravotníkov a skúšajú rôzne podobné metódy (popri klasickej terapii) liečenia. Dosahujú pozoruhodné výsledky.

V prípade "filipínskych operácií" sa zjavne jedná o podvod. Obyčajne sú to triky na úrovni skúsenejšieho kúzelníka. Za darom liečiteľstva sa však skrýva aj nebezpečenstvo, že privedie liečiteľa na nesprávne myšlienky o povahe nadprirodzeného sveta.


Čo na to pán farár?

Pán farár vysvetlenie má. V Biblii sa predsa hovorí, že dar liečiť je duchovná vlastnosť, ktorou obdaroval Duch Svätý niektorých kresťanov. Preto najviac liečiteľov je práve z radov kresťanov, ktorí schopnosť liečiť získali v čase osobnej duchovnej obrody. Ježiš ale upozorňoval, že každý z týchto zázrakov vedia napodobiť aj zlé sily, preto ďalšou možnosťou je, že Satan vytvoril falošný dar, aby ním mohol zavádzať. Kresťan John Allan píše, že existujú štyri druhy "zázračného" liečenia, a tie je nutné rozlišovať:

Liečenie duchmi --- praktizujú ho lekári-čarodejníci a šamani, slúžiaci duchom vo všeobecnosti, pričom sami nevedia, ktorým konkrétnym duchom slúžia.

Duchovné liečiteľstvo --- obracia sa ku konkrétnym duchom (napr. k duchovi Louisa Pasteura), od ktorých získava potrebnú silu.

Psychické liečiteľstvo --- v tichosti ho praktizujú iba niekoľkí ľudia, presvedčení, že túto schopnosť majú od narodenia. Tu vraj nejde o pôsobenie nijakých duchov.

Kresťanské liečiteľstvo --- darom liečiť obdaril niektorých kresťanov Duch Svätý.


Zdroj: LITERATÚRA



image

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com