Cesta


Zakladateľ: Victor Paul Wierwille
Čas vzniku: 1953
Medzinárodné stredisko hnutia: rodinná farma neďaleko Knoxville v OhiuHierarchia

Základom je bratský spolok. Niekoľko bratských spolkov tvorí mestskú organizáciu, tie sú združené v štátnej organizácii. Vodcovia podávajú hlásenia oblastným riaditeľom, a tí zasa medzinárodnému koordinátorovi v stredisku v Ohiu.

Člen, po absolvovaní základného kurzu "ako žiť bohatým životom", postupuje do stredného kurzu a napokon do kurzu pre pokročilých. Ďalším stupňom je získanie titulu veľvyslanca WOW (Slovo o svete). Títo sa minimálne osem hodín denne venujú šíreniu učenia, pomáhajú zakladať miestne bratské spolky a vedú kurzy "ako žiť bohatým životom". Nakoniec veľvyslancov WOW nabádajú, aby sa dali zapísať do zboru Cesty, čo je celodenný trojročný školiaci program pre vodcov.

Základný kurz za 100 dolárov pozostáva z tridsaťtrihodinového počúvania pások v rozsahu troch týždňov. Úvodný kurz do štúdia Biblie sľubuje, že "pravá viera" zabezpečí prosperitu, a dokonca ochráni vojakov pred nepriateľskými guľkami.


Viera

Cesta verí, že biblia nie je Slovom Božím, ona len obsahuje Slovo Božie.

Ježiš nie j Boh, ale židovský muž, ktorého splodil Boh, muž, ktorý vďaka svojmu dokonalému životu priniesol ľudstvu dokonalú obeť.

Ježiša ukrižovali v stredu spolu so štyrmi zlodejmi. (Podľa kresťanov bol Ježiš ukrižovaný na Dobrý piatok s dvoma zločincami (Mk 15,27).

Duch svätý nie je bytosť, ale "čosi ako sila z výšin".

Starý zákon a evanjeliá nemajú pre dnešných kresťanov význam. Iba epištoly Nového zákona.


Vznik Cesty

Zakladateľ Medzinárodnej cesty, výskumnej a školiacej organizácie, Victor Paul Wierwille, je aj autorom kurzu, propagovaného aj prostredníctvom plagátov na fakultách a univerzitách. O Wierwillovi sa jeho stúpenci vyjadrujú ako o najväčšom učiteľovi od čias Pavla. On sám o sebe tvrdieval, že znovuobjavil "pravé" učenie pôvodných apoštolov.

Narodil sa v roku 1916. Titul magistra a doktora teológie získal v tzv. továrni na tituly v Pikeovom teologickom seminári. Istý čas pôsobil ako pastor v evanjelickej a reformovanej cirkvi. V roku 1942 k nemu prehovoril Boh odovzdal mu posolstvo a dal mu odpoveď na jeho vytrvalú snahu nájsť "kľúč k silnému a víťaznému životu". Boh mu vraj sľúbil, že ho naučí slovu, pretože ho od prvého storočia nepoznali. Dal mu však podmienku, že on ho bude učiť iných. S učením začal v roku 1953. Zdôrazňoval neomylnosť Biblie, ak je "správne rozdelená", čo vie jedine on. Jeho učenie bolo vždy krajne autoritatívne.


Cesta k Bohu?

Ronald Enroth pod názvom "Vymývanie mozgov mládeži a extrémne sekty" napísal príbeh Marie Leonettiovej, ktorá bola členkou hnutia dvadsaťdva mesiacov. Vypovedá, že všetci členovia sekty musia podať správu o tom, čo robili a ako strávili každú minútu dňa. Každý z nich dostal tlačivo, "analýza času pre vykúpenie", do ktorého vpisovali, ako strávili svoj čas a ako sa môžu polepšiť. Každá hodina od 5,00 do 24,00 hod. mala samostatnú rubriku.

Kondícia je pre stúpencov Cesty životne dôležitá. V niektorých strediskách sú tréningy súčasťou každodenného programu.

V roku 1978 boli študenti prekvapení, keď museli povinne absolvovať kurz -- používanie vojenských zbraní. V tom období koloval leták, ktorý oznamoval, že "v prípade ohrozenia náboženskej slobody sú odhodlaní vyjsť do ulíc so zbraňou v ruke".


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com