Baptizmus


Základ: kresťanstvo
Čas vzniku: začiatok 17. storočiaPodstatou svojej vierouky sa baptizmus blíži k protestantským náboženským hnutiam. Uznáva všeobecne platné kresťanské dogmy o trojici božej, o božskom pôvode Ježiša Krista apod. Baptisti však odmietajú sprostredkovateľskú úlohu cirkvi medzi Bohom a ľuďmi, uctievanie svätých obrazov, kríž a vieru vo svätých. Bohoslužby sú nahradené modlitebnými zhromaždeniami. Krst sa vykonáva až u dospelých ľudí. Najsilnejšiu pozíciu má baptizmus v USA, ale má svoje spolky aj vo Veľkej Británii, Brazílii, Kanade, Mexiku, Indii, Juhoafrickej republike, Austrálii a v iných krajinách.

V roku 1905 vznikol Svetový baptistický zväz. Medzinárodné centrum riadiace činnosť baptistických cirkví má sídlo vo Washingtone.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com