VI. ZÁHADY ĽUDSKÉHO TELA


AURA

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


V roku 1939 lekár Semion Kirlian zistil, že na fotografii jeho ruky je zachytená aj zvláštna aura, ktorú ruka vyžarovala a následne zistil, že aj fotografie listov rastlín a iných ľudských rúk dávajú ten istý výsledok. Zdalo sa mu, že farba a druh aury závisia od zdravotného stavu, prípadne mentálneho narušenia.

Ešte v roku 1911 zistil Walter J. Kilner, že keď sa pozerá cez roztok v liehu rozpusteného dicyanínu, vidí okolo ľudského tela "energetický obal", o ktorom tvrdil, že má vnútornú a vonkajšiu auru, a ešte aj tzv. "éterický duplikát" siahajúci až do vzdialenosti 30 cm a meniaci veľkosť a farbu podľa zdravotného stavu.

Aura môže byť dokonca dobrá, ale aj zlá. Aura okolo ľudského tela je dodnes neobjasneným fenoménom.


Čo na to veda?

Veda tento jav skúma, avšak jej postoj k nemu je skôr skeptický. Nie každý má schopnosť auru vidieť, a je teda možné, že je výsledkom sugescie. Kirlianova fotografia nebola dokázaná. Živé organizmy vytvárajú okolo seba slabý elektrický prúd. Známe "Lichtenbergove obrazce" predstavujú elektrický jav, ktorý však nemá nič spoločné s ľudskou aurou. Tento jav zatiaľ vysvetlený nie je.


Čo na to pán farár?

Pán farár vysvetlenie má. Je to predsa tak jasné. Boh stvoril človeka, a keďže všetko, čo stvoril Boh je dobré, aj telo človeka je dobré. Ak je aura zlá, je to dielo Satana.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com