VII. MYSTIKA, POVERY A STRAŠIDLÁ


ASTRÁLNE PUTOVANIE


Niektorí ľudia majú (údajne) schopnosť akoby zhmotniť svoje sny. Nie je to hlboké precítenie sna, ale skutočný pobyt, pohyb a konanie na mieste, o ktorom sa sníva, pričom sa sen dá navodiť ešte pred spánkom. Istý študent, keď zistil, že má tieto schopnosti, overil si ich tým, že sa večer pred skúškou "vo sne" preniesol do skúšobnej miestnosti, pozrel si otázky, dve si zapamätal, a na druhý deň ich skutočne dostal.

Okultistické teórie hovoria o akomsi "druhom" tele, ktoré môže v spánku opustiť spiace fyzické telo a spolu s vedomím sa preniesť na iné miesto, pričom fyzické telo (s ktorým je spojené akousi pomyselnou šnúrou) zostáva v posteli.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com