Armáda spásy


Zakladateľ: W. Booth
Čas vzniku: 30. roky 19. storočia
Šírenie viery: misionárska činnosť, vlastné časopisyV roku 1865 bolo v Londýne založené metodistickým kazateľom W. Boothom hnutie za mravnú obrodu spoločnosti, ktoré v r. 1870 dostalo názov Kresťanská misia. Od roku 1878, kedy spoločnosť prijala organizačné usporiadanie podľa členenia armády, prijala aj pomenovanie Armáda spásy. W. Booth sa stal generálom a ďalší členovia uniformovanými dôstojníkmi a vojakmi Armády spásy. V roku 1960 Armáda spásy pôsobila už v 86 štátoch sveta a mala okolo 2 miliónov členov. Generála volí najvyššia rada, ktorá sídli v Londýne. V každej krajine sa armáda skladá z divízií, zborov a predvojov.

Podľa zakladateľa Armády spásy, W. Bootha nestačí starať sa iba o spásu duše, a pripravovať sa na posmrtný život, ale dôležitá je aj starostlivosť o uľahčenie každodenného života najúbohejších vrstiev spoločnosti. Preto Armáda spásy vytvára zvláštne jedálne, kde sa podáva strava pre najchudobnejších bezplatne, organizuje brigády na pomoc alkoholikom, rozsiahle kampane proti prostitúcii apod. Je pravdou, že Armáda spásy už neraz pomohla aj tým najzúfalejším ľuďom znovu sa postaviť na nohy.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com